Bilişim Terimleri Sözlüğü

       
A : KISA BIRIKEC.
A PROGRAMMING LANGUAGE : BIR PROGRAMLAMA DILI, SEE: APL.
ABACUS : CORKU.
ABNORMAL : DUZGUSUZ, SAPAK, OLAGANDISI.
ABNORMAL TERMINATION : KOTU BITIM.
ABORT : DUSURME(-K), BITIRMEDEN DURDURMAK.
ABSOLUTE : SALT, MUTLAK.
ABSOLUTE ADDRESS : SALT ADRES, KESIN ADRES.
ABSOLUTE CODE : SALT KOD.
ABSOLUTE CODING : SALT KODLAMA.
ABSOLUTE CONSTANT : SALT DEGISMEZ.
ABSOLUTE ERROR : SALT HATA.
ABSOLUTE LOADER : SALT YUKLEYICI.
ABSOLUTE VALUE : SALT DEGER.
ABSTRACT : SOYUT, OZET.
ABSTRACT SYNTAX TREE : SOYUT SOZDIZIM AGACI.
ABSTRACTING : SOYUTLAMA.
A-BUS : BIRIKEC YOLU.
AC : ALMASIK AKIM.
AC : BIRIKEC.
ACC : BIRIKEC.
ACCEPTANCE : ONAMA.
ACCESS : ERISIM, ERISMEK.
ACCESS ARM : ERISIM KOLU.
ACCESS METHOD : ERISIM YONTEMI.
ACCESS STRATEGY : ERISIM STRATEJISI?.
ACCESS TECHNIQUE : ERISIM YONTEMI.
ACCESS TIME : ERISIM SURESI.
ACCESSIBILITY : ERISILIRLIK.
ACCESSIBLE : ERISILIR.
ACCESSORY : EKLENTI, DONATIMLIK.
ACCOUNTING : SAYISIM.
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM : MUHASEBE BILISIM SISTEMI.
% SAYISIM BILISIM SISTEMI.
ACCOUNTING MACHINE : MUHASEBE MAKINASI, SAYISIM MAKINASI.
ACCUMULATE : BIRIK(-TIR)MEK.
ACCUMULATOR : BIRIKEC, TOPLAC.
ACCURACY : DOGRULUK, KESINLIK.
ACCURATE : DOGRU.
ACK (ACKNOWLEDGE CHARACTER)?: (ASCII) ALINDI DAMGASI, (ASCII) ALINDI SIMGESI.
ACKNOWLEDGE : ALINDI.
ACKNOWLEDGE CHARACTER : SEE: ACK.
ACOUSTIC COUPLER : SES(-SEL) BAGLASTIRICI.
ACRONYM : KISAAD.
ACTION : EYLEM.
ACTIVATE : CANLANDIRMAK, ETKINLESTIRMEK.
ACTIVE : ETKIN, CANLI.
ACTIVITY : ETKINLIK, CANLILIK, ISLEKLIK.
ACTIVITY COUNTER : ISLEKLIK SAYACI.
ACTIVITY RATIO : ISLEKLIK ORANI.
ACTUAL ADDRESS : GERCEK ADRES.
ACTUAL ARGUMENT : GERCEK ARGUMAN.
ACTUAL CODING : GERCEK KODLAMA.
ACTUAL PARAMETER : GERCEK DEGISTIRGEN.
ACYCLIC : CEVRIMSIZ.
A/D : O/S.
ADAPT : UYARLA(-N)MAK.
ADAPTATION : UYARLAMA.
ADAPTIVE CONTROL SYSTEM : UYUMLU DENETIM SISTEMI.
ADAPTIVE DEVICE : UYUMLU AYGIT.
ADAPTIVE PERFORMANCE CONTROL : UYARLAMALI BASARIM DENETIMI.
ADAPTIVE ROUTING : UYARLANIR YOLVERIM?.
ADAPTIVE SYSTEM : UYUMLU SISTEM.
ADAPTOR : UYARLAYICI, BAGDASTIRICI, UYARLAC.
ADD : TOPLAMAK.
ADD TIME : TOPLAMA SURESI.
ADDEND : TOPLANAN.
ADDER : TOPLAYICI.
ADDING : TOPLAMA, EKLEME.
ADDITION : TOPLAMA.
ADD-ON : EKLENTI.
ADDRESS : ADRES(-LEMEK).
ADDRESS CALCULATION SORT : ADRES HESABI SIRALAMASI.
ADDRESS COMPUTATION : ADRES HESAPLAMA.
ADDRESS CONSTANT : ADRES DEGISMEZI.
ADDRESS FORMAT : ADRES BICIMI.
ADDRESS GENERATION : ADRES URETIMI.
ADDRESS MARK : ADRES IZI.
ADDRESS MODIFICATION : ADRES DEGISTIRME.
ADDRESS PART : ADRES BOLUMU, ADRES KISMI.
ADDRESS REGISTER : ADRES YAZACI?.
ADDRESSABLE BUFFER : ADRESLENEBILIR TAMPON.
ADDRESSED MEMORY : ADRESLI BELLEK.
ADDRESSING : ADRESLEME.
ADDRESSING FORMAT : ADRESLEME BICIMI.
ADDRESSING MODE : ADRESLEME DUZEYI.
ADJACENT : BITISIK.
ADJACENCY : BITISIKLIK.
ADMINISTRATION : YONETIM.
ADMINISTRATIVE : YONETIMSEL.
ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING : YONETIMSEL BILGI ISLEM(-E)?.
ADP (AUTOMATIC DATA PROCESSING) : OBI, OZDEVIMLI BILGI ISLEM(-E).
ADVANCED PROGRAMMING TECHNIQUES : GELISTIRILMIS PROGRAMLAMA YONTEMLERI.
% GELISKIN PROGRAMLAMA YONTEMLERI.
ADVANTAGE : USTUNLUK.
AGGREGATE : KUME, BUTUN, TOPLASIK.
AGING : YORULMA.
ALARM : UYARI, UYARMAK.
ALGEBRA : CEBIR.
ALGEBRAIC : CEBIRSEL.
ALGEBRAIC LANGUAGE : CEBIRSEL DIL.
ALGEBRAIC SOLUTION : CEBIRSEL COZUM.
ALGOL (ALGORITHMIC LANGUAGE) : ALGOL DILI.
ALGORITHM : ALGORITMA,*TASIMLAMA.
ALGORITHM IMPLEMENTATION : ALGORITMA GERCEKLESTIRIMI.
ALGORITHMIC LANGUAGE : ALGORITMASAL DIL?, SEE: ALGOL.
ALIAS : ISIM, LAKAP.
ALIASING : .
ALLOCATABLE RESOURCE : ATANABILIR KAYNAK.
ALLOCATE : AYIRMAK, ATAMAK.
ALLOCATION : ATAMA, AYIRMA, DAGITIM, PAYLASTIRIM.
ALPHABET : ABE(-CE)?.
ALPHABETIC(-AL) : ABECESEL.
ALPHABETIC CHARACTER SET : ABECESEL DAMGA TAKIMI.
ALPHABETIC CODE : ABECESEL KOD, ABECESEL DUGUM.
ALPHABETIC DATA : ABECESEL VERI.
ALPHABETIC STRING : ABECESEL DIZIN, ABECESEL DIZGI.
ALPHABETIC-NUMERIC : SEE: ALPHANUMERIC.
ALPHAMERIC : SEE: ALPHANUMERIC.
ALPHANUMERIC : ABESAYISAL, ABECESAYISAL, ALFASAYISAL.
ALPHANUMERIC CHARACTER SET : ABESAYISAL KARAKTER KUMESI.
% ABECESAYISAL KARAKTER KUMESI.
ALPHANUMERIC CODE : ABESAYISAL KOD, ABECESAYISAL DUGUM.
ALPHANUMERIC DATA : ABECESAYISAL VERI, ABESAYISAL BILGI.
ALTERABLE MEMORY : DEGISTIRILIR BELLEK.
ALTERNATE :*KESIKLESMEK.
ALTERNATE MODE : DIGER BICIM.
ALTERNATE TRACK : YEDEK IZ.
ALTERNATING : DALGALI, ALMASIK.
ALTERNATING CURRENT : ALMASIK AKIM.
ALTERNATIVE : SECENEK, ALMASIK.
ALU (ARITHMETIC AND LOGIC UNIT) : ARITMETIK VE MANTIK BIRIMI, AMB.
AMBIGUITY : COKANLAMLILIK, BELGINSIZLIK.
AMBIGUOUS : COKANLAMLI, BELGINSIZ.
AMPLIFIER : YUKSELTEC.
ANALOG : ORNEKSEL, ORNEKSEMELI, ANALOG.
ANALOG CHANNEL : ORNEKSEL KANAL.
ANALOG COMPARATOR : ORNEKSEL KARSILASTIRICI.
ANALOG COMPUTER : ANALOG BILGISAYAR, ORNEKSEMELI BILGISAYAR.
% ORNEKSEL BILGISAYAR.
ANALOG DATA : ORNEKSEL VERI, ORNEKSEL BILGI.
ANALOG MULTIPLIER : ORNEKSEL CARPAN.
ANALOG REPRESENTATION : ORNEKSEL GOSTERIM.
ANALOGUE : ORNEKSEL.
ANALOG-DIGITAL COMPUTER : SEE: HYBRID COMPUTER.
ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER : ORNEKSELDEN SAYISALA CEVIRICI?.
ANALOGOUS : BENZESIK.
ANALOGY : ORNEKSEME, BENZESIM.
ANALYSE : COZUMLEMEK.
ANALYSER : COZUMLEYICI, SEE: LOGIC ANALYSER, DIGITAL ANALYSER?.
ANALYSIS : COZUMLEME.
ANALYST : COZUMLEYICI.
ANALYTIC : SEE: ANALYTICAL.
ANALYTIC FUNCTION : COZUMSEL ISLEV.
ANALYTIC METHOD : COZUMSEL DUZEN.
ANALYTICAL : COZUMSEL, COZUMLEMELI.
ANALYZE : COZUMLEMEK.
AND : VE.
AND FUNCTION : VE ISLEVI.
AND GATE : VE GECIDI.
AND OPERATOR : VE ISLECI.
ANNOTATION : ACIKLAYICI NOT.
ANONYMOUS : ADSIZ.
ANSWER : YANIT(-LAMAK).
APL (A PROGRAMMING LANGUAGE) : APL DILI.
APPARENT VALUE : GORUNEN DEGER.
APPEND : EKLEMEK, ULAMAK.
APPLICATION : UYGULAMA.
APPLICATION PROGRAM : UYGULAMA PROGRAMI, UYGULAMA IZLENCESI.
APPLICATION PROGRAMMER : UYGULAMA PROGRAMCISI.
APPROXIMATE : YAKLASIK(-LAMAK), YAKLASTIRMAK.
APPROXIMATION : YAKLASIM, YAKLASTIRMA, YAKLASTIRIM.
APRIORI : ONSEL.
ARBITRARY CONSTANT : RASGELE SABIT SAYI.
ARBITRARY-SEQUENCE COMPUTER : RASGELE SIRALI BILGISAYAR.
ARBITRATION : YARGICILIK.
ARCHITECTURE : MIMARI.
ARCHIVES : BELGELER, BELGELIK.
AREA : ALAN.
ARGUMENT : ARGUMAN.
ARITHMETIC : HESAP, ARITMETIK.
ARITHMETIC AND LOGIC UNIT : SEE: ALU.
ARITHMETIC CHECK : ARITMETIK YOKLAMA.
ARITHMETIC MEAN : SEE: MEAN.
ARITHMETIC OPERATION : ARITMETIK ISLEM.
ARITHMETIC REGISTER : ARITMETIK YAZAC.
ARITHMETIC SHIFT : ARITMETIK(-SEL) KAYDIRMA.
ARITHMETIC STATEMENT : ARITMETIK DEYIM.
ARITHMETIC UNIT : ARITMETIK ISLEM BIRIMI.
ARITHMETIC(-AL) CIRCUIT : ARITMETIK(-SEL) DEVRE.
ARITHMETIC(-AL) ELEMENT : ARITMETIK(-SEL) OGE.
ARITHMETICAL : HESAPSAL.
ARM : KOL.
ARM CONTENTION : KOL CEKISMESI.
ARRAY : KOSUN, DIZI, DIZIM, SIRA.
ARRAY VARIABLE : DIZINLI DEGISKEN.
ARRIVAL PROCESS : VARIS SURECI.
ARRIVAL RATE : VARIS HIZI.
ARTIFICIAL : YAPAY.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE : YAPAY ANLAK, YAPAY US, YAPAY ANLAYIS.
ARTIFICIAL LANGUAGE : YAPAY DIL.
ASCII (AMERICAN STANDARD CODE FOR INFORMATION INTERCHANGE) : ,
% ASCII (BILGI DEGISIMI ICIN AMERIKAN STANDART KODU)?.
ASCII KEYBOARD : ASCII KLAVYE.
ASSEMBLE : BIRLESTIRMEK.
ASSEMBLER : BIRLESTIRICI.
ASSEMBLER LANGUAGE : BIRLESTIRICI DILI.
ASSEMBLY LANGUAGE : BIRLESTIRICI DILI.
ASSEMBLY MACHINE : SEE: ASSEMBLER.
ASSEMBLY PROCESS : BIRLESTIRME ISLEMI.
ASSEMBLY PROGRAM : BIRLESTIRME PROGRAMI.
ASSEMBLY PROGRAMMING : BIRLESTIRICI PROGRAMLAMASI.
ASSEMBLY ROUTINE : BIRLESTIRME YORDAMI.
ASSEMBLY TESTING : BIRLESTIRME SINAMI.
ASSIGN : ATAMA.
ASSIGNMENT STATEMENT : ATAMA TUMCESI.
ASSISTANT : YARDIMCI.
ASSOCIATION : ILISKI, CAGRISIM, BIRLIK.
ASSOCIATIVE : BIRLESMELI, CAGRISIMLI.
ASSOCIATIVE MEMORY : CAGRISIMLI BELLEK, CAGRISIMSAL BELLEK.
% ICERIK ADRESLI BELLEK.
ASSOCIATIVE STORAGE : SEE: ASSOCIATIVE MEMORY.
ASSOCIATIVITY : ORTAKLASTIRICILIK.
ASSUME : SAYMAK.
ASSUMPTION : SAYILTI.
ASYMPTOTE : SONUSMAZ, SAYISMAZ.
ASYNCHRONOUS : ZAMAN UYUMSUZ, ESZAMANSIZ, SAATLENMEMIS.
ASYNCHRONOUS COMPUTER : ZAMAN UYUMSUZ BILGISAYAR.
ASYNCHRONOUS CONTROL : ZAMAN UYUMSUZ DENETIM.
ASYNCHRONOUS DEVICE : ZAMAN UYUMSUZ AYGIT.
ASYNCHRONOUS LOGIC : ZAMAN UYUMSUZ MANTIK.
ASYNCHRONOUS SIGNAL : ESZAMANSIZ IM.
ATTENTION : UYARI.
ATTENUATION? : SONUM?.
ATTRIBUTE : NITELIK, OZELIK.
ATTRIBUTE ENQUIRY : NITELIK SORGUSU.
AUDIT TRAIL?: DENETLEME IZI.
AUGEND : TOPLANAN.
AUTHENTICATE : DOGRULAMAK.
AUTHENTICATION OF MESSAGES : ILETILERIN DOGRULANMASI.
AUTHENTICATION OF USERS : KULLANICILARIN DOGRULANMASI.
AUTO-ANSWER MODEM : YANITLAYAN MODEM.
AUTOCORRELATION : OZILISKI.
AUTOCOVARIANCE : OZDEGISINTI.
AUTOINDEXING : SEE: AUTOMATIC INDEXING.
AUTOMATA : OZDEVINGEN(-LER), OZDEVINIR(-LER).
AUTOMATA THEORY : OZDEVINGENLER KURAMI, OZDEVINIRLER KURAMI.
% OTOMATA KURAMI.
AUTOMATIC : OZDEVIMSEL, OZDEVIMLI.
AUTOMATIC CODE : OZDEVIMLI KOD.
AUTOMATIC CODING : OZDEVIMSEL KODLAMA.
AUTOMATIC COMPUTER : OZDEVIMLI BILGISAYAR.
AUTOMATIC CONTROLLER : OZDEVIMLI DENETCI.
AUTOMATIC DATA PROCESSING : SEE: ADP.
AUTOMATIC FILE EXTENSION : OZDEVIMLI KUTUK GENISLETME.
AUTOMATIC INDEXING : OZDEVIMSEL DIZINLEME.
AUTOMATIC PROGRAMMING : OZDEVIMSEL PROGRAMLAMA.
AUTOMATIC PROGRAMMING SYSTEM : OZDEVIMSEL PROGRAMLAMA SISTEMI.
AUTOMATIC SEQUENCING : OZDEVIMLI SIRALAMA.
AUTOMATIC STOP : OZDEVIMLI DUR.
AUTOMATICIZE?: OZDEVIMSELLESTIRMEK.
AUTOMATION : OZDEVIN, OZDEVIMLILESTIRME.
AUTOMONITOR : OZGOZETMEN?.
AUXILIARY EQUIPMENT : YARDIMCI DONATI, YARDIMCI DONANIM.
AUXILIARY MEMORY : YARDIMCI BELLEK.
AUXILIARY OPERATION : YARDIMCI ISLEM.
AUXILIARY ROUTINE : YARDIMCI YORDAM.
AUXILIARY STORAGE : YARDIMCI BELLEK.
AVAILABILITY : BULUNURLUK, KULLANILIRLIK, VARLIK.
AVAILABLE : KULLANILIR.
AVERAGE : ORTALAMA.
AVERAGING : ORTALAMA ALMAK.
AXIOM : BELIT.
AXIS : EKSEN.
BACKGROUND : ARKA PLAN?, GERI, DIPLIK.
BACKGROUND JOB : ARKA PLAN ISI?, GERI ISI.
BACKGROUND PROCESSING : ARKA PLAN ISLEMESI, GERI ISLEMESI.
BACKGROUND PROGRAM : DIPLIK PROGRAMI.
BACKPLANE : ANATAHTA, SEE: MOTHERBOARD.
BACKSPACE : GERILETME(-K).
BACKSPACE CHARACTER : GERILETME KARAKTERI.
BACKTRACKING : GERILEME.
BACKUP : GERILEME(-K), YEDEK(-LEMEK), ARTCI.
BACKUP COPY : YEDEK KOPYA, YEDEK SURET?.
BACKUP SYSTEM : YEDEK DIZGE.
BACKWARDS LEARNING : GERIYE DOGRU OGRENME.
BALANCE : DENGE.
BALANCED ERROR : DENGELI HATA.
BAND PRINTER : KUSAK YAZICISI.
BANK : BANK.
BANK SELECT : BANK SECIMI.
BAR CODE : CUBUK CETELESI.
BASE : TABAN.
BASE ADDRESS : TABAN ADRESI.
BASE REGISTER : TABAN YAZACI.
BASED VARIABLE : TABANDAN ADRESLENEN DEGISKEN.
BASIC : BASLICA, ASIL, TEMEL.
BASIC (BEGINNER'S ALL-PURPOSE SYMBOLIC INSTRUCTION CODE) : BASIC DILI.
BASIC ACCESS TECHNIQUE : BASLICA ERISIM YONTEMI.
BATCH PROCESSING : KUME ISLEM(-ESI), ARDARDA ISDUZENI, TOPLU ISLEM.
BATCHING : KUMELEME.
BATTERY : AKU, TOPLAC, PIL.
BATTERY BACKUP : AKU YEDEKLEMESI.
BAUD : BOD.
BAUD RATE GENERATOR : BOD HIZI URETECI?.
BAUDOT CODE : BOUDOT KODU.
BCD (BINARY CODED DECIMAL) : IKILI KODLANMIS ONLU?.
% IKILI DUGUMLENMIS ONLU.
BEGINNER'S ALL-PURPOSE SYMBOLIC INSTRUCTION CODE) : ,
% YENI BASLAYANIN GENEL AMACLI SIMGESEL KOMUT KODU, SEE: BASIC.
BENCHMARK : DENEKIZI.
BENCHMARK PROBLEMS : DENEKIZI SORUNLARI.
BENCHMARK PROGRAM : DENEKIZI YORDAMI.
BENCHMARK TESTING : DENEKIZI SINAMA.
BEST FIT : EN IYI UYUM.
BIAS : EGILIM, YANLILIK, KOSULLANMA?.
BIBLIOGRAPHY : KAYNAKCA.
BIDIRECTIONAL : IKI YONLU.
BIDIRECTIONAL FLOW : CIFT YONLU AKIS.
BIDIRECTIONAL PRINTING : IKI YONLU YAZIM.
BILLIBIT : SEE: GIGABIT.
BINARY : IKILI.
BINARY CELL : IKILI HUCRE.
BINARY CHAIN : IKILI ZINCIR.
BINARY CODE : IKILI KOD.
BINARY CODED CHARACTER : IKILI KODLANMIS SIMGE.
BINARY CODED DECIMAL : SEE: BCD.
BINARY CODED DECIMAL CODE : IKILI DUGUMLENMIS ONLU DUGUM.
BINARY CODED DECIMAL NOTATION : IKLI DUGUMLENMIS ONLU YAZIM.
BINARY CODED DECIMAL REPRESENTATION : IKILI DUGUMLENMIS ONLU GOSTERIM.
BINARY COUNTER : IKILI SAYAC.
BINARY DIGIT : IKILI RAKAM, IKILI SAYAMAK?, IKIL.
BINARY EXCESS DIGIT : SEE: EXCESS-THREE CODE.
BINARY MAGNETIC CORE : IKILI MANYETIK CEKIRDEK, IKILI MIKNATISLI CEKIRDEK.
BINARY NOTATION : IKILI GOSTERIM, IKILI YAZIM.
BINARY NUMERAL : IKILI SAYIT?.
BINARY NUMBER : IKILI SAYI.
BINARY NUMBER SYSTEM : IKILI SAYI SISTEMI.
BINARY POINT : IKILI NOKTA.
BINARY SEARCH : IKILI ARAMA.
BINARY TREE : IKILI AGAC.
BINARY-TREE SEARCH : IKILI AGAC ARAMASI.
BINOMIAL : IKI TERIMLI.
BINOMIAL DISTRIBUTION : IKI TERIMLI DAGILIMI.
BIOCOMPUTER : BIYOBILGISAYAR.
BIPOLAR : IKI KUTUPLU.
BIQUINARY : IKI BESLI.
BIQUINARY NOTATION : IKI BESLI GOSTERIM.
BIQUINARY NUMBER : IKI BESLI SAYI.
BISTABLE : IKI KONUMLU.
BISTABLE MULTIVIBRATOR : YAZ-BOZ.
BIT (BINARY DIGIT) : BIT, BIM, BILGI-BIRIM,*KIRINTI, IKILI SAYAMAK, IKIL.
BIT DENSITY : BIT YOGUNLUGU.
BIT PARALLEL : BIT KOSUT.
BIT POSITION : IKIL KONUMU.
BIT-SLICE : BIT DILIMLI.
BIT STRING : BIT DIZISI.
BLANK : BOSLUK.
BLANK CHARACTER : BOSLUK KARAKTERI.
BLANK OUT : SILMEK.
BLC (BOARD-LEVEL COMPUTER) : TEK KART BILGISAYAR.
BLOCK : OBEK(-LEMEK).
BLOCK CHAINING : OBEK ZINCIRLEMESI.
BLOCK DIAGRAM : OBEK CIZIMI, ISLEVSEL CIZENEK.
BLOCK ENCRYPTION : OBEK SIFRELEMESI.
BLOCK GAP : OBEK ARALIGI.
BLOCK LENGTH : OBEK UZUNLUGU.
BLOCK SORT : OBEK SIRALAMA.
BLOCK STRUCTURE : OBEK YAPISI.
BLOCK TRANSFER : OBEK AKTARMA, OBEK ILETIMI.
BLOCK-STRUCTURED LANGUAGE : BLOK YAPILI DIL, OBEK YAPILI DIL.
BLOCKED RECORDS : OBEKLENMIS KAYITLAR.
BLOCKING : OBEKLEME.
BLOCKING FACTOR : OBEKLEM(-E) KATSAYISI.
BLOCKING OF RECORDS : KAYITLARIN OBEKLENMESI.
BLOCKING PERIOD : OBEKLEME SURESI.
BLUNDER : FALSO.
BNF (BACKUS-NAUR FORM) : BACKUS-NAUR BICIMI.
BNF NOTATION : BNF GOSTERIMI.
BOARD : KART, PANO.
BOARD-LEVEL COMPUTER : SEE: BLC.
BOARD-TESTER : KART SINAYICISI.
BOOLEAN ALGEBRA : BOOLE CEBRI.
BOOLEAN LOGIC : BOOLE MANTIGI.
BOOLEAN FUNCTION : BOOLE ISLEVI.
BOOLEAN OPERATOR : BOOLE ISLECI.
BOOT : ILK YUKLEYICI KULLANMAK.
BOOTSTRAP : ILK YUKLEYICI YORDAM, ONYUKLEYICI.
BOOTSTRAPPING : KENDI UZERINDE OLUSTURMA.
BORROW : EKSI ELDE.
BOTTOM-UP : TABANDAN YUKARI.
BOTTOM-UP PARSING : ASAGIDAN YUKARIYA AYRISTIRMA.
BOUND : SINIR.
BOUNDARY : SINIR.
BOUNDARY CONDITION : SINIR KOSULU.
BOUNDARY VALUE : SINIR DEGERI.
BOUNDARY VALUE PROBLEM : SINIR DEGER SORUNU.
BOUNDED CONTEXT GRAMMAR : SINIRLI BAGLAMLI GRAMER.
BOUNDS REGISTER : SINIR YAZACI.
BPI (BITS PER INCH) : PARMAKTA BIT.
BRACKET : KOSELI AYRAC.
BRANCH : DAL, KOL, SAPMA(-K), DALLANMA(-K).
BRANCH INSTRUCTION : SAPMA KOMUTU.
BRANCH POINT : SAPMA NOKTASI.
BRANCHING : DALLANMA.
BREADBOARD : DENEY TAHTASI.
BREAKPOINT : KESILME NOKTASI.
BREAKPOINT INSTRUCTION : KESILME NOKTASI KOMUTU.
BREAKPOINT SWITCH : KESILME NOKTASI ANAHTARI.
BREAKDOWN : AKSAKLIK, BOZULMA, DOKUM.
BTAM (BASIC TELECOMMUNICATION ACCESS METHOD) : TEMEL UZILETISIM ERISIM YONTEMI.
BUBBLE MEMORY : KABARCIK BELLEK.
BUBBLE SORT : KABARCIK SIRALAMASI.
BUCKET : KOVA.
BUFFER : TAMPON,*AYIRICI, YASTIK.
BUFFER DRUM : TAMPON TAMBUR.
BUFFER MEMORY : SEE: BUFFER STORAGE.
BUFFER STORAGE : TAMPON BELLEK,*AYIRICI BELLEK, YASTIK BELLEK.
BUFFERING : TAMPONLAMA.
BUG : EKSIKLIK, YANILGI, YANLIS, HATA?, PROGRAM HATASI.
BUILT-IN-CHECK : KENDINDEN DENETIM.
BULK CORE STORAGE : BUYUK CEKIRDEK BELLEK.
BULK STORAGE : YIGIN BELLEK, TOPLU BIRIKIM ORTAMI.
BURN-IN : YAKMA.
BURST MODE : PATLAMA YONTEMI.
BUS : BAS?, ILETME BARASI?, BARA, YOL, TASIT.
BUS CONTROLLER : BARA DENETCISI.
BUS EXTENDER : BARA UZATICISI.
BUS TERMINATION : BARA UCLAMASI.
BUSINESS DATA PROCESSING : YONETIMSEL BILGI ISLEM(-E)?.
BUSINESS-TYPE OPERATION : IS TURU ISLEM.
BYTE :*CIGNEM,*SIKIM,*TIKE?, BAYT, KUMEC, COKLU.
BYTE MODE : BAYT YONTEMI?.
BYTE MULTIPLEXING : BAYT COKLAMA.
CABINET : DOLAP, KABINE.
CABLE : KABLO.
CACHE : KASE.
CACHE MEMORY : ONBELLEK.
CAD (COMPUTER-AIDED DESIGN) : BILGISAYAR DESTEKLI TASARIM (BDT).
CAI (COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION) : BILGISAYAR DESTEKLI EGITIM (BDE).
CALCULATE : HESAPLAMAK.
CALCULATION : HESAPLAMA.
CALCULATOR : HESAPLAYICI.
CALIBRATE?: AYARLAMAK.
CALL : CAGRI, CAGIRMA(-K).
CALL BY NAME : AD ILE CAGIRMA.
CALL BY REFERENCE : ADRES ILE CAGIRMA.
CALL BY RESULT : SONUC ILE CAGIRMA.
CALL BY VALUE : DEGER ILE CAGIRMA.
CALL BY VALUE/RESULT : DEGER/SONUC ILE CAGIRMA.
CALL-IN : CAGIRMA.
CALL NUMBER : CAGRI SAYISI.
CALL WORD : CAGRI SOZCUGU.
CALLING SEQUENCE : CAGIRMA SIRASI.
CAM (CONTENT ADDRESSABLE MEMORY)?: ICERIK ADRESLENIR BELLEK (IAB).
CAN (CANCEL CHARACTER) : SILME DAMGASI, UNUT DAMGASI.
CANCEL CHARACTER : SEE: CAN.
CANONICAL : KURALGAN, YASAL, KURALLI.
CANONICAL PARSE : KURALGAN AYRISTIRMA.
CAPABILITY : YETENEK.
CAPACITOR : SIGA.
CAPACITY : SIGA.
CAPACITY PLANNING : SIGA PLANLAMASI.
CARD : KART.
CARD CAGE : KART KAFESI.
CARD CODE : KART KODU.
CARD COLUMN : KART SUTUNU, KART DIKECI.
CARD DECK : KART DESTESI.
CARD FEED : KART VERICI.
CARD FIELD : KART ALANI.
CARD HOPPER : KART BESLENME GOZU, KART TUTUCU.
CARD IMAGE : KART GORUNTUSU.
CARD INPUT : KART GIRDI.
CARD INPUT EDITOR : KART GIRDI DERLEYICI.
CARD INTERPRETER : KART YAZICI, KART YORUMLAYICI.
CARD MODE : KART BICIMI.
CARD PUNCH : KART DELGI, DELGI, KART DELICI?.
CARD PUNCH MACHINE : KART DELGI MAKINASI.
CARD PUNCH OPERATOR : DELGI ISLETMENI.
CARD READ-PUNCH : KART OKUYUCU-DELICI.
CARD READER : KART OKUYUCU(-SU).
CARD REPRODUCER : KART COGALTICI.
CARD ROW : KART SATIRI.
CARD SORTER : KART SIRALAYICI.
CARD STACKER : KART TOPLAMA GOZU.
CARD-TO-TAPE CONVERTER : KARTTAN SERIDE DEGISTIRICI.
CARRIAGE : SARYO?, TASIYICI.
CARRIAGE CONTROL : SATIR DENETIMI.
CARRIAGE CONTROL TAPE : SARYO DENETIM SERIDI?.
CARRIAGE RETURN : SATIRBASI.
CARRIER : TASIYICI.
CARRIER FREQUENCY : TASIYICI FREKANS?.
CARRY : ELDEVAR, ELDE, TASIMAK.
CARRY LOOK-AHEAD : ELDE KESTIRIMI.
CARTESIAN PRODUCT : KARTEZYEN CARPIM?.
CARTRIDGE : KARTUS.
CASCADE : CAGLAYAN, ARDARDA.
CASCADE CONTROL : ARDARDA DENETIM.
CASCADE SORT : BASAMAKLI SIRALAMA.
CASSETTE : KASET.
CASSETTE TAPE : KASET SERIT.
CATALOG : KATALOG(-LAMAK).
CATALOGUE : KATALOG(-LAMAK).
CATALOGUED PROCEDURE : KATALOGLANMIS YORDAM.
CATHODE RAY STORAGE : KATOT ISINLI BELLEK.
CATHODE RAY STORAGE TUBE : KATOT ISINLI BELLEK LAMBASI.
CATHODE RAY TUBE : SEE: CRT.
CCD (CHARGE-COUPLED DEVICE) : YUK BAGLI AYGIT, MOS SIGA.
CELL : HUCRE.
CENTER : OZEK.
CENTRAL : OZEKSEL.
CENTRAL COMPUTER SYSTEM : OZEKSEL BILGISAYAR SISTEMI.
CENTRAL PROCESSING UNIT : SEE: CPU.
CENTRAL PROCESSOR : OZEKSEL ISLEYICI, ANA ISLEM BIRIMI.
CENTRALIZATION : OZEKLES(-TIR)ME.
CENTRALIZE : OZEKLES(-TIR)ME.
CENTRALIZED ADAPTIVE ROUTING : OZEKSEL UYARLANIR YOLVERIM.
CHAIN : ZINCIR(-LEMEK).
CHAIN PRINTER : ZINCIRLI YAZICI.
CHAINED LIST : ZINCIRLEME DIZI, ZINCIRLENMIS LISTE.
CHAINING : ZINCIRLEME.
CHAINING SEARCH : ZINCIRLEME ARAMA.
CHANGE DUMP : DEGISIM DOKUMU.
CHANGING RECORD : DEGISEN KAYIT.
CHANNEL : KANAL, HAT, YOL, OLUK.
CHANNEL CAPACITY : KANAL SIGASI, OLUK SIGASI.
CHARACTER : DAMGA, SIMGE, IRA, KARAKTER.
CHARACTER CODE : SIMGE KODU.
CHARACTER DENSITY : SIMGE YOGUNLUGU.
CHARACTER EMITTER : SIMGE YAYINLAYICI.
CHARACTER FILL : DAMGA DOLDURMAK.
CHARACTER GENERATOR : SIMGE URETECI.
CHARACTER PRINTER : SIMGE YAZICI.
CHARACTER READER : SIMGE OKUYUCU.
CHARACTER RECOGNITION : SIMGE TANIMA, KARAKTER TANIMA, DAMGA TANIMA.
CHARACTER SET : SIMGE TAKIMI, DAMGA TAKIMI.
CHARACTER STRING : SIMGE DIZISI, KARAKTER DIZISI, DAMGA DIZGISI.
CHARACTERISTIC : IRASAL.
CHARACTERISTIC EQUATION : IRASAL DENKLEM.
CHARACTERISTIC ROOT : IRASAL KOK, GIZLI KOK.
CHARACTERISTIC VALUE : IRASAL DEGER.
CHARACTERISTICS : OZELIK.
CHART : SEMA, CIZIM.
CHASSIS : CERCEVE, SASI.
CHECK : YOKLAMA, SAGLAMA.
CHECK BIT : YOKLAMA BITI.
CHECK CHARACTER : YOKLAMA SIMGESI, YOKLAMA KARAKTERI.
CHECK DIGIT : SINAMA RAKAMI, SAGLAMA SAYISI?.
CHECK PROBLEM : YOKLAMA SORUNU.
CHECK ROUTINE : YOKLAMA YORDAMI.
CHECKSUM : YOKLAMA TOPLAMI.
CHECKOUT : HATA YOKLAMASI.
CHECKPOINT : YOKLAMA NOKTASI.
CHECKPOINT/RESTART PROCEDURE : YOKLAMA NOKTASI/YENIDEN BASLATMA YONTEMI.
CHIEF PROGRAMMER TEAM : BAS PROGRAMCI TAKIMI.
CHIEF PROGRAMMING TEAM : BAS PROGRAMCI TAKIMI?.
CHIP : YONGA.
CHIP SELECT : YONGA SECIMI.
CIPHERTEXT : SIFRELI METIN.
CIRCUIT : DEVRE, CEVRIM.
CIRCUIT SWITCHING : DEVRE ANAHTARLAMA.
CIRCULATING REGISTER : DEVIRLI YAZAC.
CIRCULATING SHIFT : DONEREK KAYDIRMA.
CIRCULATING STORAGE : DEVIRLI BELLEK.
CLASSIFICATION : SINIFLA(-NDIR)MA.
CLASSIFY : SINIFLA(-NDIR)MAK.
CLASSIFYING : SINIFLANDIRMA.
CLEAR : SILMEK.
CLOCK : SAAT.
CLOCK FREQUENCY : SAAT SIKLIGI.
CLOCK PHASE : SAAT EVRESI.
CLOCK PULSE : SAAT DARBESI.
CLOCK RATE : SAAT SIKLIGI.
CLOCK SIGNAL : SAAT IMI.
CLOSE : KAPA(-T)MAK.
CLOSED-CYCLE CONTROL SYSTEM : KAPALI CEVRIMLI DENETIM SISTEMI.
CLOSED LOOP : KAPALI DONGU.
CLOSED LOOP CONTROL SYSTEM : KAPALI DONGULU DENETIM SISTEMI.
CLOSED ROUTINE : KAPALI YORDAM.
CLOSED SHOP : KAPALI MERKEZ.
CLOSED USER GROUP : KAPALI KULLANICI GRUBU.
CLUSTER : SALKIM.
CLUSTERING INDEX : .
CLUSTERING METHOD : SINIFLAMA DUZENI.
CO- : ES-.
COAXIAL CABLE : KOAKSIYAL KABLO.
COBOL (COMMON BUSINESS ORIENTED LANGUAGE) : COBOL (GENEL TELIME DONUK DIL)?.
CODE : KOMUT, KOD(-LAMAK), CETELE(-LEMEK), DUGUM(-LEMEK).
CODE AUDITOR : KOD DENETCISI.
CODE CHECK : KOD YOKLAMASI.
CODE CONVERTER : KOD DEGISTIRGECI, DUGUM CEVIRICI.
CODE ELEMENT : KOD SIMGESI.
CODE EXTENSION CHARACTER : DUGUM GENISLETME DAMGASI.
CODE GENERATION : KOD TURETME, KOMUT URETIMI.
CODE GENERATOR : KOD TURETICI.
CODE HOLE : KOD DELIGI.
CODE SEQUENCE : KOD SIRASI.
CODE SET : DUGUM TAKIMI.
CODE TRANSLATION : KOD CEVIRME.
CODE VALUE : DUGUM DEGERI.
CODED ADDRESS : KODLU ADRES.
CODED CHARACTER SET : DUGUMLENMIS DAMGA TAKIMI.
CODED DECIMAL : KODLU ONDALIK.
CODED DECIMAL DIGIT : KODLU ONDALIK RAKAM.
CODED DECIMAL NOTATION : KODLU ONLU GOSTERIM.
CODED PROGRAM : KODLU PROGRAM.
CODED REPRESENTATION : DUGUMLENMIS GOSTERIM.
CODER : KODLAYICI.
CODING : KODLAMA.
CODING ERROR : DUGUMLEME YANLISI.
CODING LINE : KODLAMA SATIRI, KODLAMA HATTI.
CODING SCHEME : DUGUMLEME YONTEMI.
CODING SHEET : KODLAMA SAYFASI, KODLAMA FORMU.
CODING SPECIFICATIONS : KODLAMA SARTNAMELERI.
COEFFICIENT : KATSAYI.
COGNITIVE MACHINE : SEE: LEARNING MACHINE.
COHESION : YAPISMA, BAGLILIK?.
COLLATE : BIRLESTIRMEK, GIRISTIRMEK, HARMANLAMAK.
COLLATING SEQUENCE : BIRLESTIRME SIRASI.
COLLATOR : KART BIRLESTIRICI.
COLLECTION : DERLEM.
COLLISION : CAKISMA.
COLLISION HANDLING : CAKISMA AYRIMI.
COLUMN : DIKEC.
COLUMN-BINARY CODE : DIKEC-IKILI KOD.
COM (COMPUTER OUTPUT TO MICROFILM) : MIKROFILM BILGISAYAR CIKTISI.
COMBINATION : BIRLESIM, KUMEBICIM.
COMBINATIONAL LOGIC : BILESIMSEL MANTIK.
COMBINED STATION : BIRLESIK UC.
COMMA : VIRGUL, CEKE.
COMMAND : KOMUT.
COMMAND FILE : KOMUT KUTUGU.
COMMAND LANGUAGE : KOMUT DILI.
COMMENT : NOT?, ACIKLAMA?, YORUM.
COMMENT FIELD : ACIKLAMA ALANI.
COMMITTEE : YARKURUL.
COMMON : ESYEREL, ORTAK.
COMMON AREA : ORTAK ALAN.
COMMON FIELD : ORTAK ALAN.
COMMON LANGUAGE : ORTAK DIL.
COMMUNICATION : ILETISIM, BILDIRISME.
COMMUNICATION LANGUAGE : ILETISIM DILI.
COMMUNICATION LINE : ILETISIM HATTI, ILETISIM CIZGISI?.
COMMUNICATION LINK : ILETISIM BAGLANTISI.
COMMUNICATION NETWORK : ILETISIM AGI.
COMMUNICATION TERMINAL : ILETISIM UCU.
COMMUNICATION THEORY : ILETISIM KURAMI.
COMPACTION : SIKISTIRMA.
COMPARATIVE SORT : KARSILASTIRMALI SIRALAMA.
COMPARATOR : KARSILASTIRICI.
COMPARE : KASILASTIRMAK.
COMPARISON : KARSILASTIRMA.
COMPATIBILITY : UYUSUM, UYGUNLUK, UYARLIK, BAGDASABILIRLIK, BAGDASIRLIK?.
COMPATIBLE : UYUSUMLU, UYGUN, UYAR, BAGDASABILIR, BAGDASIR?.
COMPETENT : UZMAN.
COMPILATION : DERLEME.
COMPILATION TECHNIQUES : DERLEME YONTEMLERI.
COMPILE : DERLEMEK.
COMPILE-TIME : DERLEME ZAMANI.
COMPILER : DERLEYICI.
COMPILER CONSTRUCTION : DERLEYICI YAPIMI.
COMPILER GENERATOR : DERLEYICI TURETICI.
COMPILING PROGRAM : DERLEYICI PROGRAM.
COMPLEMENT : TUMLER, TUMLEYEN, TUMLEC, TUMLEMEK, TAMAMLAMAK.
COMPLEMENT ON TEN : ONA TUMLER?.
COMPLEMENTARY : TUMLER.
COMPLEMENTARY OPERATION : TUMLER ISLEM.
COMPLEMENTING : TUMLEYEME?.
COMPLEX : KARMASIK, SANISAL.
COMPLEX NUMBER : KARMASIK SAYI.
COMPONENT : BILESEN, PARCA.
COMPOSITE MODE : BILESIK BICIM.
COMPUTABILITY : HESAPLANABILIRLIK.
COMPUTATIONAL ALGORITHM : HESAPLAMA ALGORITMASI.
COMPUTATIONAL DATA ANALYSIS : BILGISAYIMSAL VERI COZUMLEME.
COMPUTATIONAL LINGUISTICS : BILISIMSEL DILBILIM.
COMPUTATIONAL METHOD : SAYISAL YONTEM.
COMPUTATIONAL STABILITY : BILGISAYIMSAL KARARLILIK.
COMPUTATIONAL STATISTICS : BILGISAYIMSAL ISTATISTIK?, SAYISAL SAYILAMA?.
COMPUTED GOTO : HESAPLANMIS GIT?.
COMPUTER : BILGISAYAR.
COMPUTER AIDED DESIGN : BILGISAYAR YARDIMIYLA TASARIM.
COMPUTER AIDED INSTRUCTION : BILGISAYAR DESTEKLI EGITIM.
COMPUTER ARCHITECTURE : BILGISAYAR MIMARISI.
COMPUTER ASSISTED DESIGN : SEE: CAD.
COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION : SEE: CAI.
COMPUTER ASSISTED LEARNING : BILGISAYAR DESTEKLI OGRENIM.
COMPUTER CENTER : BILGISAYAR MERKEZI.
COMPUTER CODE : BILGISAYAR KODU.
COMPUTER COMMUNICATION SYSTEM : BILGISAYAR ILETISIM SISTEMI.
COMPUTER COMPLEX : BILGISAYAR VE CEVREL DONANIMI.
COMPUTER GENERATION : BILGISAYAR KUSAGI.
COMPUTER GRAPHICS : BILGISAYAR GRAFIGI.
COMPUTER LANGUAGE : SEE: MACHINE LANGUAGE.
COMPUTER LIMITED : BILGISAYAR KISITLI.
COMPUTER NETWORK : BILGISAYAR AGI.
COMPUTER OPERATION : BILGISAYAR ISLEMI.
COMPUTER OPERATOR : BILGISAYAR ISLETMENI.
COMPUTER ORGANIZATION : BILGISAYAR DUZENLEMESI.
COMPUTER OUTPUT TO MICROFILM : SEE: COM.
COMPUTER PERFORMANCE EVALUATION : BILGISAYAR BASARIM DEGERLENDIRIMI.
COMPUTER PERFORMANCE MODELLING : BILGISAYAR BASARIM MODELLEMESI.
COMPUTER PROGRAM : BILGISAYAR PROGRAMI, BILGISAYAR IZLENCESI.
COMPUTER REGISTER : BILGISAYAR YAZACI.
COMPUTER SCIENCE : BILGISAYAR BILIMI, BILISIM.
COMPUTER SCIENCES : SEE: COMPUTER SCIENCE.
COMPUTER SPECIALIST : BILGISAYAR UZMANI.
COMPUTER SYSTEM : BILGISAYAR DIZGESI, BILGISAYAR SISTEMI.
COMPUTER SYSTEM RELIABILITY : BILGISAYAR SISTEMI GUVENILIRLIGI.
COMPUTER SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN : ,
% BILGISAYAR SISTEMLERI COZUMLEME VE TASARIMI.
COMPUTER SYSTEMS ARCHITECTURE : BILGISAYAR SISTEMLERI MIMARISI.
COMPUTER TECHNOLOGY : BILGISAYAR TEKNIKBILIMI.
COMPUTER WORD : BILGISAYAR SOZCUGU.
COMPUTERIZED SOCIETY : BILISIM TOPLUMU.
COMPUTING : HESAPLAMA.
COMPUTING SCIENCES : HESAPLAMA BILIMLERI.
CONCATENATE : ZINCIRLEMEK.
CONCENTRATOR : YOGUNLASTIRICI.
CONCEPT : KAVRAM.
CONCORDANCE : SOZBAGLAMI.
CONCRETE : SOMUT.
CONCURRENCY : ESZAMANLILIK.
CONCURRENT : ESANLI.
CONDITION : KOSUL.
CONDITIONAL BRANCH(-ING) : KOSULLU SAPMA.
CONDITIONAL BREAKPOINT INSTRUCTION : KOSULLU KESILME NOKTASI KOMUTU.
CONDITIONAL JUMP : KOSULLU DALLANMA.
CONDITIONAL STATEMENT : KOSULLU TUMCE.
CONDITIONAL TRANSFER : KOSULLU AKTARMA.
CONDUCTIVE INK : ILETKEN MUREKKEP.
CONDUCTOR : ILETIM.
CONFERENCE : KONUSMA.
CONFIGURATION : KURGU, GORUNUM.
CONFIGURATION MANAGEMENT : KURGU YONETIMI.
CONGESTION : YIGISMA, IZDIHAM.
CONGRESS : KURULTAY.
CONJECTURE : SANIT.
CONJUNCTIVE NORMAL FORM : 'VE'LI NORMAL-BICIM.
CONNECT : BAGLAMAK.
CONNECTED : BAGLI.
CONNECTED GRAPH : BAGLI CIZGE.
CONNECTIVITY : BAGLILIK.
CONNECTOR : BAGLAC.
CONSECUTIVE : ARDIL.
CONSECUTIVE-SEQUENCE COMPUTER : ARDIL SIRALI BILGISAYAR.
CONSISTENCY : TUTARLILIK.
CONSOLE : SEE: OPERATOR CONSOLE.
CONSOLE TYPEWRITER : KONSOL YAZI MAKINASI, ISLETMEN YAZI MAKINASI.
CONSTANT : DEGISMEZ.
CONSTANT ARRIVAL : DEGISMEZ VARIS.
CONSTRAIN : KISITLAMAK, ZORLAMAK.
CONSTRAINT : KISIT, ZORUN.
CONSTRUCT : KURGU?, YAPI, KURMAK, YAPMAK.
CONSTRUCTOR : KURUCU.
CONTACT : KONTAK, DEGME(-K).
CONTENT : ICLEM.
CONTENT ADDRESSED STORAGE : DEGER ERISIMLI BELLEK.
CONTENT ADDRESSIBLE MEMORY : SEE: ASSOCIATIVE MEMORY.
CONTENTION : YARIS.
CONTEXT : BAGLAM.
CONTEXT FREE : BAGLAM-BAGIMSIZ.
CONTEXT FREE GRAMMAR : BAGLAM BAGIMSIZ DILBILIMI.
CONTEXT FREE LANGUAGE : BAGLAM BAGIMSIZ DIL.
CONTEXT SENSITIVE : BAGLAM DUYARLI.
CONTINUATION LINE : SUREK SATIRI.
CONTINUITY : SUREKLILIK.
CONTINUOUS : SUREKLI.
CONTINUOUS FORM : SUREKLI FORM?.
CONTINUOUS FUNCTION : SUREKLI ISLEV.
CONTRAST : KARSIT.
CONTROL : DENET, DENETIM, GUDUM, DENETLEME(-K).
CONTROL BUS : DENETIM BARASI.
CONTROL CHARACTER : DENETIM SIMGESI, DENETIM KARAKTERI, GUDUM DAMGASI.
% DENETIM DAMGASI.
CONTROL CIRCUITS : DENETIM DEVRELERI.
CONTROL COUNTER : DENETIM SAYACI.
CONTROL DELAY : DENETIM GECIKTIRMESI.
CONTROL FIELD : DENETIM ALANI.
CONTROL FLOW : AKIS DENETIMI.
CONTROL FLOW ANALYSIS : AKIS DENETIM COZUMLEMESI.
CONTROL FLOW CONSTRUCTS : AKIS DENETIMI KURGULARI.
CONTROL FUNCTION : DENETIM ISLEVI.
CONTROL OPERATION : DENETIM ISLEMI.
CONTROL PANEL : DENETIM TABLOSU, DENETIM CIZELGESI, PANO.
CONTROL POINT : DENETIM NOKTASI.
CONTROL PROGRAM : DENETIM PROGRAMI.
CONTROL REGISTER : DENETIM YAZACI.
CONTROL SIGNAL : DENETIM IMI.
CONTROL STRUCTURE : DENETIM YAPISI, DENETIM KURGUSU.
CONTROL THEORY : DENETIM KURAMI.
CONTROL TOTAL : DENETIM TOPLAMI.
CONTROL UNIT : DENETIM BIRIMI.
CONTROLLED VARIABLE : DENETIMLI DEGISKEN.
CONTROLLER : DENETCI, DENETLEC.
CONVENTION : UZLASIM.
CONVERGENCE : YAKINSAKLIK.
CONVERSATIONAL : ETKILESIMLI, KONUSMALI.
CONVERSATIONAL MODE : ILETISIM YONTEMI.
CONVERSION : DONUSUM, DONUSTURME, CEVIRME.
CONVERSION EQUIPMENT : CEVIRME DONANIMI.
CONVERT : DONUSTURMEK.
CONVERTER : CEVIRICI, CEVIRGEC, DEGISTIRGEC.
CONVEX PROGRAMMING : DISBUKEY PROGRAMLAMA.
CONVOLUTION : GIRISIM.
COORDINATE : EKSEN?, KONSAYI, OZBOYUT, ESGUDUMLEMEK.
COORDINATED : ESGUDUMLU, BAGLANTILI.
COORDINATION : ESGUDUM, BAGLANTI?, ESGUDUMLEME.
COPY : KOPYA (ETMEK).
CORE : CEKIRDEK.
CORE DUMP : BELLEK DOKUMU.
CORE FLUSH : BELLEK TEMIZLEME.
CORE IMAGE LIBRARY : CEKIRDEK (BELLEK) GORUNTU YORDAMLIGI.
CORE MEMORY : CEKIRDEK BELLEK.
CORE STORAGE : CEKIRDEK BELLEK.
CORRECT : DOGRU, KURALINCA?.
CORRECTIVE MAINTENANCE : DUZELTICI BAKIM.
CORRECTNESS : DOGRULUK.
CORRELATION : ILISKI.
CORRESPONDENCE ANALYSIS : KARSILAMA COZUMLEMESI.
COTREE : TUMLER AGAC.
COUNTER : SAYAC, SAYICI.
COUNTER MEASURE : KARSIT ONLEM.
COUPLER : BAGLASTIRICI.
CPM (CRITICAL PATH METHOD) : KRITIK YOL YONTEMI?.
CP/M (CONTROL PROGRAM FOR MICROCOMPUTERS) : ,
% CP/M (MIKROBILGISAYARLAR ICIN DENETIM PROGRAMI).
CPS (CHARACTERS PER SECOND) : D/S (SANIYEDE DAMGA).
CPU (CENTRAL PROCESSING UNIT) : MIB, MERKEZI ISLEM BIRIMI.
% OIB, OZEKSEL ISLEM BIRIMI, AIB, ANA ISLEM BIRIMI.
CPU BOUND : MIB KISITLI, OIB KISITLI.
CR (CARD READER) : KART OKUYUCU(-SU).
CR (CARRIAGE RETURN) : SATIRBASI.
CRASH : CAKILMA, CARPMA.
CREATION : YARATIM, YARATMA.
CREATOR : YARATICI.
CRITERION : OLCUT.
CRITICAL :*DONUSUL, KRITIK.
CRITICAL PATH METHOD : SEE: CPM.
CROSS : CAPRAZ.
CROSS-ASSEMBLER : CAPRAZ BIRLESTIRICI.
CROSS COMPILER : CAPRAZ DERLEYICI.
CROSS-PROGRAM : CAPRAZ PROGRAM.
CROSSTALK : KARISIM (BELLEK)?.
CRT (CATHODE RAY TUBE) : KATOT ISINLI LAMBA, GOSTERICI?, GOSTERGEC, GORUNTU UCU
CRT TERMINAL : GORUNTU UC, GOSTERICI UC, EKRANLI UC.
CRUTCH CODE : DEGNEK KODU?.
CRYPTOGRAPHY : SIFRELEME.
CRYSTAL : KRISTAL.
CUBIC : UCUL.
CUE : CAGIRMA.
CULTURE : EKIN.
CUMULATIVE ERROR : BIRIKIMLI YANILGI.
CURRENT : AKIM.
CURRENT LOOP : AKIM ILMIGI.
CURSOR : SURGU?, IMLEC.
CURVE : EGRI.
CURVE FITTING : EGRI UYDURMA.
CURVILINEAR : EGRIKDOGRUSAL.
CUTSET : KESEN SET.
CW (CONTROL WORD) : DENETIM SOZCUGU.
CYBERNETICS : GUDUMBILIM.
CYCLE : DEVIR, CEVRIM, DONUS.
CYCLE STEALING : DEVIR CALMA.
CYCLE TIME : CEVRIM SURESI, DEVIR SURESI, DONUS SURESI.
CYCLIC BINARY CODE : DEVIRLI IKILI KOD.
CYCLIC REDUNDANCY CHECK : DEVIRLI ARTIKLIK YOKLAMASI.
CYCLIC SHIFT : DONEREK KAYDIRMA, DONUSLU KAYDIRMA.
CYLINDER : SILINDIR?.
D/A (DIGITAL/ANALOG) : S/O, SAYISAL/ORNEKSEL.
DAISY CHAIN : PAPATYA ZINCIRI.
DAISY-WHEEL PRINTER : PAPATYA TEKERLEKLI YAZICI.
DAT (DYNAMIC ADDRESS TRANSLATION) : DINAMIK ADRES SAPTAMA.
DATA : VERI, BILGI.
DATA ACQUISITION : VERI DERLEME, VERI TOPLAMA, VERI YAKALAMA.
DATA ANALYSIS : VERI COZUMLEMESI.
DATA ANALYSIS TECHNIQUE : VERI COZUMLEME YONTEMI.
DATA BANK : BILGI KITLESI, BILGI BANKASI.
DATA BASE : SEE: DB.
DATA BASE ADMINISTRATOR : SEE: DBA.
DATA BASE COMPUTER : VERI TABANI BILGISAYARI.
DATA BASE MACHINE : VERI TABANI MAKINASI.
DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM : SEE: DBMS.
DATA BASE STRUCTURE : BILGI YIGIN YAPISI.
DATA BASE SYSTEM : VERI TABANI SISTEMI, VERI TABANI DIZGESI.
DATA BUS : VERI BARASI.
DATA CAPTURE : VERI TOPLAMA, BILGI TOPLAMA.
DATA CARRIER : VERI TASIYICI.
DATA CELL STORAGE : VERI HUCRE BELLEGI.
DATA CIRCUIT TERMINATING EQUIPMENT : DEVRE BITIM UCU.
DATA CODE : VERI KODU, VERI DUGUMU.
DATA COLLECTION : BILGI TOPLAMA, VERI TOPLAMA.
DATA COMMUNICATION : VERI ILETISIMI.
DATA COMPACTION : BILGI SIKISTIRMA.
DATA COMPRESSION : BILGI SIKISTIRMA.
DATA CONTAMINATION : VERI BOZULMASI.
DATA CONVERSION : BILGI CEVIRME, VERI CEVIRME.
DATA CONVERTER : VERI CEVIRICI.
DATA DEGRADATION : VERI AZALIMI.
DATA DEPENDENT : VERI BAGIMLI.
DATA DESCRIPTION : VERI TANIMI.
DATA DISPLAY SUBSYSTEM : VERI GOSTERME ALTSISTEMI.
DATA DIVISION : VERI BOLUMU, BILGI BOLUMU.
DATA ELEMENT : VERI OGESI.
DATA EVALUATION : VERI DEGERLENDIRME.
DATA FILE : VERI KUTUGU.
DATA FLOW DIAGRAM : SEE : DATA FLOWCHART.
DATA FLOWCHART : BILGI AKIS BICIMI, VERI AKIS CIZENEGI.
DATA GATHERING : BILGI TOPLAMA, VERI TOPLAMA.
DATA GROUP : BILGI TAKIMI, VERI TAKIMI.
DATA HANDLING : SEE : DATA REDUCTION.
DATA HANDLING SYSTEM : SEE : DATA REDUCTION SYSTEM.
DATA INDEPENDENCE : VERI BAGIMSIZLIGI?.
DATA ITEM : VERI OGESI, VERI UNSURU.
DATA LANGUAGE : KULLANICI DILI, VERI DILI.
DATA LENGTH : VERI BOYU.
DATA LEVEL : VERI DUZEYI.
DATA LINK : VERI BAGI.
DATA LOG : VERI TUTANAGI.
DATA MANAGEMENT : VERI DUZENLEMESI, VERI YONETIMI.
DATA MEDIUM : VERI ORTAMI.
DATA MODEL : VERI MODELI.
DATA NAME : VERI ADI.
DATA ORGANIZATION : VERI DUZENLEMESI.
DATA ORGANIZATION TECHNIQUE : VERI DUZENLEME YONTEMI.
DATA ORIGINATION : VERI HAZIRLAMA.
DATA PREPARATION : VERI HAZIRLAMA.
DATA PREPARATION OPERATOR : VERI HAZIRLAMA ISLETMENI.
DATA PROCESSING : SEE: DP.
DATA PROCESSING CENTER : BILGI ISLEM(-E) MERKEZI, BILGI ISLEM(-E) OZEGI.
DATA PROCESSING STANDARDS : BILGI ISLEM(-E) STANDARTLARI.
% BILGI ISLEM(-E) OLCUNLERI.
DATA PROCESSING SYSTEM : BILGI ISLEM(-E) SISTEMI, BILGI ISLEM(-E) DIZGESI.
DATA PROCESSOR : VERI ISLECI, VERI ISLEYICI.
DATA RATE : VERI HIZI.
DATA RECEIVE : BILGI ALMA, VERI ALMA.
DATA RECORDING : VERI YAZMA?.
DATA REDUCTION : VERI ARITMA.
DATA REDUCTION PROGRAM : VERI ARITMA PROGRAMI.
DATA REDUCTION SYSTEM : VERI ARITMA SISTEMI.
DATA ROUTINE : VERI YORDAMI.
DATA SECURITY : VERI GUVENLIGI.
DATA SEND : BILGI GONDERME, VERI GONDERME.
DATA SET : KUTUK.
DATA SET : MODEM.
DATA SIGNALLING RATE : VERI ILETISIM HIZI.
DATA SOURCE : VERI KAYNAGI.
DATA STORAGE DENSITY : VERI SAKLAMA YOGUNLUGU?.
DATA STORAGE UNIT : BILGI BIRIKIM AYGITI, VERI BIRIKIM AYGITI.
DATA STRUCTURE : BILGI YAPISI.
DATA TABLET : SAYISALLASTIRICI BIRIM.
DATA TERMINAL EQUIPMENT : VERI UCU DONATISI.
DATA TRANSCRIPTION : VERI AKTARMA?.
DATA TRANSFER : VERI ILETME.
DATA TRANSFER RATE : VERI ILETIM HIZI.
DATA TRANSMISSION : VERI ILETIMI.
DATA TRANSMISSION EQUIPMENT : VERI ILETIM DONATIMI.
DATA TRANSMISSION SYSTEM : SEE : DATA TRANSMISSION EQUIPMENT.
DATA TYPE : VERI TURU.
DATA VETTING : GECERLILIK SINAMASI.
DATACOM : VERI ILETISIM.
DATAGRAM : VERI BIRIMI.
DATAMATION : SEE : ADP.
DB (DATA BASE) : VERI TABANI.
DBA (DATA BASE ADMINISTRATOR) : VERI TABANI YONETMENI.
DBMS (DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM) : VTYS (VERI TABANI YONETIM SISTEMI).
DCE : SEE: DATA CIRCUIT TERMINATING EQUIPMENT.
DCE (DATA COMMUNICATIONS EQUIPMENT) : VERI ILETISIM DONATISI?.
DE (DIFFERENTIAL EQUATION) : TUREVSEL DENKLEM.
DEAD STORAGE : SEE : FIXED STORAGE.
DEADLOCK : KILITLENME, CIKMAZ?.
DEADLY EMBRACE : OLUMCUL KUCAKLASMA.
DEBLOCK : OBEK ACMAK.
DEBLOCKING : OBEK ACIMI.
DEBUG : YANLISLARDAN ARITMAK, YANLIS DUZELTMEK, YANLIS(-DAN) ARINDIRMAK.
DEBUGGER : YANLIS AYIKLAYICI, YANLIS DUZELTIM YORDAMI?.
DEBUGGING : DUZELTIM?, DUZELTME.
DEBUGGING AID : DUZELTME DESTEGI?.
DECADE : ONLU TAKIMI.
DECADE COUNTER : ONLU SAYAC.
DECIMAL : ONLU, ONDALIK(-LI)?.
DECIMAL CODE : ONLU KOD.
DECIMAL-CODED DIGIT : ONLU KODLU BASAMAK.
DECIMAL DIGIT : ONLU RAKAM, ONLU SAYAMAK?.
DECIMAL NOTATION : ONLU GOSTERIM, ONLU YAZIM.
DECIMAL NUMBER : ONLU SAYI.
DECIMAL NUMBER SYSTEM : ONLU SAYI DIZGESI.
DECIMAL NUMERAL : ONLU SAYI, ONLU SAYIT?.
DECIMAL NUMERATION (SYSTEM) : ONLU SAYILAMA (DIZGESI).
DECIMAL POINT : ONDALIK NOKTASI, ONDALIK IMI.
DECIMAL-TO-BINARY CONVERSION : ONLUDAN IKILIYE CEVIRME.
DECIPHER : COZMEK.
DECISION : KARAR.
DECISION BOX : KARAR KUTUSU.
DECISION ELEMENT : KARAR OGESI.
DECISION INSTRUCTION : KARAR KOMUTU.
DECISION TABLE : KARAR CIZELGESI
DECISION THEORY : KARAR KURAMI.
DECK : DESTE.
DECLARATION : BILDIRIM, TANIM(-LAMA).
DECLARATIVE PART : BILDIRIM BOLUMU, TANIM BOLUMU.
DECLARATIVE SENTENCE : ONERME.
DECLARE : BILDIRMEK, ACIKLAMAK.
DECODE : KOMUT ACMAK, DUGUM ACMAK.
DECODE CYCLE : ACMA EVRESI.
DECODER : DUGUM COZUCU?.
DECOLLATE : KOPYA AYIRMAK.
DECOMPOSABILITY : AYRILABILIRLIK.
DECOUPLE : COZUSMEK.
DECREMENT : AZALIM, AZALTMAK?.
DEDICATED COMPUTER : AYRILMIS BILGISAYAR.
DEDICATED REGISTER : AYRILMIS YAZAC.
DEDUCTION : TUMDENGELIM.
DEFAULT : VARSAYIM.
DEFAULT PARAMETER : VARSAYILAN DEGISTIRGEN.
DEFAULT VALUE : VARSAYILAN DEGER.
DEFINE : TANIMLAMAK.
DEFINITION : TANIM.
DEGREE : KERTE, DERECE.
DEL (DELETE CHARACTER) : SIL DAMGASI.
DELAY : GECIKME.
DELAY LINE : GECIKTIRME HATTI.
DELAY TIME : GECIKME SURESI.
DELAY VECTOR : GECIKME VEKTORU.
DELETE CHARACTER : SEE: DEL.
DELETING : CIKARIM.
DELETION : CIKARMA.
DELIMITER : SINIRLAYICI.
DELTA ROUTING : ADIM YOLVERIMI?.
DEMAND : ISTEK, ISTEM.
DEMAND MULTIPLEXING : ISTEM COKLAMASI.
DEMAND PAGING : ISTEMSEL SAYFALAMA.
DEMODULATOR : COZUCU.
DEMONSTRATION : GOSTERI.
DEMULTIPLEXER : .
DENOMINATOR : PAYDA.
DENSE : YOGUN.
DENSITY : YOGUNLUK.
DEPARTMENT : BOLUM.
DEPENDENT : BAGIMLI.
DERIVATION : TURETIM.
DERIVE : TURETMEK.
DERIVED TYPE : TURETILEN TUR.
DESCENDER : (BIR HARFIN) UZANTI(-SI).
DESCRIPTION : BETIM, TANIM.
DESCRIPTOR : BETIMLEYICI.
DESIGN : DESEN?, TASARIM(-LAMAK), TASARLAMAK?.
DESTINATION ADDRESS : VARIS ADRESI.
DESTRUCTIVE READ : SILICI OKUMA.
DETAIL : AYRINTI.
DETAIL PRINTING : AYRINTI YAZMA.
DETAILED : AYRINTILI.
DETERMINANT : BELIRTEN.
DETERMINISTIC : BELIRGIN.
DETERMINISTIC ARRIVAL : DEGISMEZ VARIS?.
DETERMINISTIC MODEL : KESIN DUZEN.
DETERMINISTIC PUSHDOWN AUTOMATA : BELGIN YIGIT OZDEVINIRI.
DEVELOP : GELIS(-TIR)MEK.
DEVELOPMENT SYSTEM : GELISTIRME DIZGESI.
DEVELOPMENT TOOL : GELISTIRME ARACI.
DEVICE : AYGIT.
DEVICE CONTROL CHARACTER : AYGIT DENETIM SIMGESI.
DEVICE INDEPENDENT : AYGITTAN BAGIMSIZ.
DEVICE INDEPENDENT I/O : AYGITTAN BAGIMSIZ G/C.
D-FLIP-FLOP : VERI YAZBOZU.
DIAGNOSIS ROUTINE : YANLISTANIMA YORDAMI.
DIAGNOSTIC : TANILAMA.
DIAGNOSTIC PROGRAM : TANILAMA YORDAMI.
DIAGNOSTIC ROUTINE : TANILAMA YORDAMI.
DIAGRAM : CIZENEK, CIZIM.
DICE : ZAR.
DICHOTOMIZING SEARCH : IKIYE BOLEREK ARAMA, IKILI ARAMA?.
% IKI KESIME BOLMELI ARAMA.
DICTATE : BENIMSETMEK.
DICTIONARY : SOZLUK.
DIE : ZAR.
DIFFERENCE?: AYRIM.
DIFFERENTIAL : TUREVSEL.
DIFFERENTIAL ANALYSER : TUREVSEL COZUCU, TUREVSEL COZUMLEYICI.
DIFFERENTIAL EQUATION : TUREVSEL DENKLEM.
DIGIT :*SAYIDAK, RAKAM, BASAMAK, EVCIK, SAYAMAK.
DIGIT COMPRESSION : BASAMAK SIKISTIRMA.
DIGIT PLACE : BASAMAK.
DIGIT POSITION : BASAMAK.
DIGITAL : SAYISAL.
DIGITAL ANALYSER : SAYISAL COZUMLEYICI.
DIGITAL CASSETTE : SAYISAL KASET.
DIGITAL COMPUTER : SAYISAL BILGISAYAR.
DIGITAL COMPUTER ORGANIZATION : SEE : COMPUTER ORGANIZATION.
DIGITAL CONVERTER : SAYISAL CEVIRICI.
DIGITAL DATA : SAYISAL VERI.
DIGITAL DATA RECEIVER : SAYISAL VERI ALICI.
DIGITAL DATA TRANSMITTER : SAYISAL VERI VERICI.
DIGITAL DISPLAY : SAYISAL GOSTERME.
DIGITAL INFORMATION STORAGE : BILGI SAKLAMA?.
DIGITAL PLOTTER : SAYISAL CIZICI.
DIGITAL READOUT : SAYISAL GOSTERME AYGITI?.
DIGITAL RECORDING : SAYISAL KAYDETME.
DIGITAL REPRESENTATION : SAYISAL GOSTERIM.
DIGITAL SIGNAL : SAYISAL IM.
DIGITAL-ANALOG CONVERTER : SAYISAL-ORNEKSEL CEVIRICI.
DIGITAL-TO-ANALOG : SAYISALDAN ORNEKSELE.
DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER : SAYISALDAN ORNEKSELE CEVIRGEC.
DIGITAL/ANALOG : SAYISAL/ORNEKSEL.
DIGITIZE : SAYISALLAMAK, SAYISALLASTIRMAK?, SAYILASTIRMAK?.
DIGITIZED : SAYILASTIRILMIS.
DIGITIZER : SAYILASTIRICI, SAYILAYICI.
DIGITIZING : SAYILASTIRIM.
DIGITWISE OPERATION?: .
DILEMMA : IKILEM.
DIMENSION : BOYUT.
DIMINISHED RADIX COMPLEMENT : EKSITILMIS KOKE TUMLER?.
DIODE : DIYOD.
DIP (DUAL IN LINE PACKAGE) : CIFT SIRA BACAKLI.
DIRECT : DOGRUDAN, DOLAYSIZ.
DIRECT ACCESS : DOGRUDAN ERISIM(-LI).
DIRECT ACCESS DEVICE : DOGRUDAN ERISIMLI AYGIT.
DIRECT ACCESS STORAGE : DOGRUDAN ERISIMLI BELLEK.
DIRECT ADDRESS : DOGRUDAN ADRES, DOLAYSIZ ADRES.
DIRECT ADDRESSING : DOGRUDAN ADRESLEME.
DIRECT DERIVATIVE : DOGRUDAN TUREV.
DIRECT FILE ORGANIZATION : RASGELE KUTUK DUZENLEMESI.
DIRECT INSERT SUBROUTINE : SEE : OPEN SUBROUTINE.
DIRECT MEMORY ACCESS : SEE: DMA.
DIRECTION : DOGRULTU.
DIRECTORY : KILAVUZ.
DIRECTORY ROUTING : KILAVUZ YOLVERIMI.
DISADVANTAGE : SAKINCA, DOKUNCA, ZARAR.
DISASTER DUMP : ACIL BELLEK DOKUMU?.
DISC : SEE: DISK.
DISCIPLINE : OGRETI?.
DISCONTINUITY : SUREKSIZLIK.
DISCONTINUOUS : SUREKSIZ.
DISCRETE : KESIKLI, AYRIK.
DISCRETE COMPUTATIONAL STRUCTURES : KESIKLI BILGISAYIMSAL YAPILAR.
DISCRETE DATA : KESIKLI VERI.
DISCRETE PROGRAMMING : TAMSAYILI PROGRAMLAMA.
DISCRETE REPRESENTATION : KESIKLI GOSTERIM?.
DISCRETE STRUCTURES : KESIKLI YAPILAR, AYRIK YAPILAR.
DISCRIMINANT : BELIRTEN?.
DISJUNCTION : .
DISJUNCTIVE NORMAL FORM : 'VEYA'LI NORMAL-BICIM.
DISK : TEKER, AGIRSAK, DISK, TEKER BELLEK.
DISK CONTROLLER CARD : DISK DENETIM KARTI.
DISK FILE : DISK KUTUGU.
DISK OPERATING SYSTEM : DISK ISLETIM DIZGESI.
DISK PACK : TEKER PAKETI?, DEGISIR TEKER.
DISK STORAGE : TEKER BELLEK.
DISK UNIT : DISK BIRIMI, AGIRSAK BIRIMI.
DISKETTE : DISKET.
DISPATCH : GONDERME, DAGITIM.
DISPATCHER : DAGITIMCI.
DISPATCHING PRIORITY : DAGITMA ONCELIGI.
DISPLAY : GOSTERICI, GOSTERGE.
DISPLAY SCREEN : GORUNTU EKRANI, GORUNTU PERDESI.
DISPLAY TERMINAL : GOSTERICI UC.
DISPLAY TUBE : GOSTERICI.
DISPLAY UNIT : GOSTERICI, GOSTERICI BIRIM.
DISPOSITION : DUZEN.
DISSECTION : .
DISTINGUISED SYMBOL?: BASLANGIC SIMGESI.
DISTRIBUTED ADAPTIVE ROUTING : DAGITIK UYARLANIR YOLVERIM.
DISTRIBUTED DATA BASE : DAGITIK VERI TABANI.
DISTRIBUTED DATA BASE SYSTEM : DAGITIK VERI TABANI SISTEMI.
DISTRIBUTED DATA PROCESSING : DAGITIK BILGI ISLEM(-E).
DISTRIBUTED INFORMATION SYSTEM : DAGITIMLI BILISIM DIZGESI.
DISTRIBUTED PROCESSING : DAGITIK ISLEM(-E).
DISTRIBUTED SYSTEM : DAGITIK SISTEM.
DISTRIBUTION : DAGILIM.
DISTRIBUTION FUNCTION : DAGITIM ISLEVI.
DISTRIBUTIVE SORT : DAGITIM SIRALAMASI.
DIVIDEND : BOLUNEN.
DIVIDER : BOLUCU.
DIVISION : BOLUM, BOLME (ISLEMI, ISLECI).
DIVISOR : BOLEN.
DMA (DIRECT MEMORY ACCESS) : BELLEGE DOLAYSIZ ERISIM.
DOCUMENT : BELGE(-LEMEK).
DOCUMENT READER : BELGE OKUYUCU.
DOCUMENTARY : BELGESEL.
DOCUMENTATION : BELGELEME.
DOCUMENTATION SYSTEM : BELGELEME DIZGESI?.
DO-LOOP : DO-DONGUSU.
DOMAIN : KAYNAK?, ALAN, BOLGE, ON-ALAN.
DOMINANT : BASKIN.
DOS (DISK OPERATING SYSTEM) : DID, DISK ISLETIM DIZGESI.
DOT MATRIX : NOKTA MATRISI.
DOUBLE DENSITY : CIFT YOGUNLUK.
DOUBLE PRECISION : CIFTE DUYARLIK.
DOUBLE PRECISION ARITHMETIC : CIFTE DUYARLIK ARITMETIGI.
DOUBLE PRECISION FLOATING POINT : CIFT DUYARLIKLI KAYAN NOKTALI.
DOUBLE PRECISION NUMBER : CIFT DUYARLIKLI SAYI, CIFTE DUYARLI SAYI.
DOUBLE-SIDED DISK : CIFT YUZLU DISK.
DOUBLY LINKED LIST : CIFT BAGLANTILI LISTE.
DOWNTIME : BOZUKLUK SURESI.
DOWNWARD COMPATIBILITY : ASAGI UYARLIK.
DP (DATA PROCESSING) : BILGI ISLEM(-E), VERI ISLEM(-E)?.
DRIVE : SURUCU?, SURMEK?.
DRIVER : SURUCU, YUKSELTEC?.
DRUM : DAVUL, TAMBUR.
DRUM PARITY : TAMBUR ESLIGI.
DRUM PLOTTER : DAVULLU CIZICI.
DRUM PRINTER : DAVULLU YAZICI, TAMBURLU YAZICI.
DRY RUNNING : KURU ISLETME.
DTE : SEE: DATA TERMINAL EQUIPMENT.
DTL (DIODE TRANSISTOR LOGIC) : DIYOT-TRANSISTOR MANTIGI.
DUAL : CIFTES.
DUAL INTENSITY : CIFTES YEGINLIK.
DUAL OPERATION : CIFTES ISLEM.
DUAL-PORT MEMORY : CIFTES KAPILI BELLEK.
DUAL PROCESSORS : CIFTES ISLEYICILER.
DUALITY : CIFTESLIK.
DUCT : OLUK.
DUMB TERMINAL : YALIN UC.
DUMMY : DUZME, DUZMECE.
DUMMY ARGUMENT : YAPAY ARGUMAN?.
DUMMY FILE : YALANCI KUTUK.
DUMMY INSTRUCTION : DUZME KOMUTU.
DUMMY VARIABLE : DUZMECE DEGISTIRGEN.
DUMP : DOKUM, DOKMEK.
DUMP CHECK : DOKME YOKLAMASI.
DUODECIMAL NUMBER : ONIKI TABANLI SAYI.
DUPLEX : CIFT YONLU.
DUPLEX CIRCUIT : CIFT YONLU DEVRE.
DUPLEX COMMUNICATION : CIFT YONLU ILETISIM.
DUPLICATE : IKILEMEK, COGALTMAK.
DUPLICATED DATA : IKILENMIS VERI.
DUPLICATION : IKILEME.
DYADIC : IKI ISLENENLI.
DYADIC BOOLEAN OPERATOR : IKILI BOOLE ISLECI.
DYADIC OPERATION : IKILI ISLEM.
DYNAMIC : DEVINIK, DIRIK, DEVINGEN, DEVIMSEL, DINAMIK.
DYNAMIC ADDRESS TRANSLATION : SEE: DAT.
DYNAMIC BOUND ARRAY : DEVINIK SINIRLI DIZI.
DYNAMIC DUMP : DEVINIK DOKUM.
DYNAMIC INSTRUCTION : DEVINIK KOMUT.
DYNAMIC MEMORY : AKAR BELLEK.
DYNAMIC MEMORY ALLOCATION : DEVINIK BELLEK ADAMA, DEVINGEN BELLEK ATAMA.
DYNAMIC MEMORY MANAGEMENT : DEVINIK BELLEK YONETIMI.
DYNAMIC OVERLAY : DEVINIK YERPAYLASIM.
DYNAMIC PROGRAMMING : DEVINGEN PROGRAMLAMA.
DYNAMIC RELOCATION : DINAMIK YERLESTIRME, DEVINIK YERLESTIRME.
DYNAMIC STORAGE : DEVINIK BELLEK.
DYNAMIC STORAGE ALLOCATION : DEVINIK BELLEK ATAMASI.
DYNAMIC SUBROUTINE : DEVINIK ALTYORDAM.
DYNAMICS : DEVIMBILIM.
EBCDIC (EXTENDED BINARY CODED DECIMAL INTERCHANGE CODE) : ,
% EBCDIC (GENISLETILMIS IKILI DUGUMLU ONLU DEGISIM CETELESI).
ECHO : YANKI CIKTISI.
ECHO CHECK : YANKIYLA DENETIM, YANKIYLA YOKLAMA.
ECONOMIC(-AL) : TUTUMLU.
ECONOMICS : TUTUMBILIM, KAZANCBILIM?.
ECONOMY : TUTUM.
EDGE : AYRIT, KENAR.
EDIT : BICIMLENDIRME?.
EDITING : BICIMLEME, YAYINLAMA.
EDITOR : BASICI, YONETMEN, DUZENLEYICI, EDITOR.
EDP (ELECTRONIC DATA PROCESSING) : EBI, ELEKTRONIK BILGI ISLEM(-E).
EDPC (ELECTRONIC DATA PROCESSING CENTER) : EBIM.
% ELEKTRONIK BILGI ISLEM(-E) MERKEZI.
EFFECTIVE ADDRESS : ETKEN ADRES?.
EFFECTIVE VALUE : ETKEN DEGER.
EFFICIENCY : VERIM?, YETERLILIK.
EFFORT : CABA.
EIGEN VALUE : IRASAL DEGER.
EIN (EUROPEAN INFORMATICS NETWORK) : AVRUPA BILISIM AGI.
ELABORATE : AYRINTILANDIRMAK.
ELECTRON : ELEKTRON.
ELECTRON BEAM : ELEKTRON ISINI.
ELECTRONIC COMPUTER : SEE : COMPUTER.
ELECTRONIC DATA PROCESSING : SEE : EDP.
ELECTRONIC DATA PROCESSING CENTER : SEE: EDPC.
ELECTROSTATIC MEMORY : SEE: ELECTROSTATIC STORAGE.
ELECTROSTATIC PRINTER : ELEKTROSTATIK YAZICI.
ELECTROSTATIC STORAGE : ELEKTROSTATIK BELLEK.
ELEMENT : OGE.
ELEMENT OF DATA : SEE: DATA ELEMENT.
ELEVEN-PUNCH : ONBIR DELGISI.
ELIMINATE : ELEMEK.
EMERGENCY MAINTENANCE : IVEDI BAKIM.
EMPIRICAL : GORGUL.
EMPTY : BOS.
EMPTY SET : BOS-KUME.
EMULATE : OYKUNMEK.
EMULATION : OYKUNME, OYKUNUM.
EMULATOR : BENZETICI.
ENABLE : YAP?.
ENCIPHER : SIFRELEMEK.
ENCODE : KODLAMAK, DUGUMLEMEK.
END : SON, BITTI.
END-AROUND CARRY : UCTAN UCA ELDE.
END OF BLOCK : SEE: EOB.
END OF DATA MARKER : VERI SONU ISARETI.
END OF FILE : SEE: EOF.
END OF FILE MARKER : KUTUK SONU ISARETI.
END OF MEDIUM CHARACTER : ORTAM SONU DAMGASI.
END OF PHYSICAL TAPE : SERIT SONU.
END OF RECORD : SEE: EOR.
END OF TAPE MARKER : SERIT SONU ISARETI.
END OF TAPE RECORD : KAYIT SONU.
END OF TRANSMISSION : SEE: EOT.
END OF TRANSMISSION CHARACTER : ILETIM SONU DAMGASI.
ENERGY : GUC?, ERK, ERKE.
ENQ (ENQUIRY CHARACTER) : BILGI VER DAMGASI.
ENQUIRY CHARACTER : SEE: ENQ.
ENTITY : VARLIK.
ENUMERATION : SAYIM.
ENUMERATION TYPE : SAYIMLI TUR.
ENVIRONMENT : ORTAM, CEVRE.
EOB (END OF BLOCK) : OS, OBEK SONU.
EOF (END OF FILE) : KS, KUTUK SONU.
EOR (END OF RECORD) : TS, TUTANAK SONU.
EOT (END OF TRANSMISSION) : IS, ILETIM SONU.
EPISTOMOLOGY : BILGI KURAMI, BILGIKURAM.
EPROM (ERASABLE PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY) : ,
% SILINIR YAZILIR YALNIZ OKUNUR BELLEK.
EQUAL : ESIT.
EQUALITY : ESITLIK.
EQUATION : DENKLEM.
EQUIPMENT : DONATI, DONATIM.
EQUIPMENT COMPATIBILITY : DONATIM UYGUNLUGU.
EQUIVALENCE : COKADLI?, ESDEGERLIK.
EQUIVALENT : ESDEGER.
ERASE : SILMEK.
ERROR : YANLIS, YANILGI, HATA.
ERROR ANALYSIS : YANLIS COZUMLEMESI.
ERROR CORRECTING CODE : YANLIS DUZELTEN CETELE.
ERROR CORRECTION : YANLIS DUZELTIMI.
ERROR DETECTING CODE : YANLIS BULAN CETELE.
ERROR DETECTION ROUTINE : YANLIS BULMA YORDAMI.
ERROR MESSAGE : YANLIS ILETISI.
ESCAPE CHARACTER : KACIS DAMGASI.
ESCAPE CODE : KACIS CETELESI, KACIS DAMGASI.
ESTIMATE : KARARLAMAK, KESTIRMEK.
ESTIMATOR : KESTIRGEN.
ESTIMATION : KESTIRIM.
ESTIMATION ERROR : KESTIRIM YANILGISI.
EUROPEAN INFORMATICS NETWORK : SEE: EIN.
EVALUATE : DEGERLENDIRMEK.
EVALUATION : DEGERLENDIRME, DEGERLEME.
EVEN : CIFT, CIFTLI.
EVEN NUMBER : CIFT SAYI.
EVEN PARITY : CIFT DENKLIK.
EVEN PARITY CHECK : CIFT ESLIK DENETIMI.
EVEN STORAGE : CIFT BELLEK.
EVENT : OLAY.
EXACT : TAM.
EXCEPTION : AYRICALIK.
EXCEPTION CONDITION : AYRICALIK KOSULU.
EXCESS-THREE CODE : UC EKLENMIS CETELE, UC ARTIK DUGUM.
EXCHANGE : DEGISTIRIM.
EXCITATION : UYARMA.
EXCLUSION : DISLAMA.
EXCLUSIVE OR : DISARAN YA DA.
EXECUTE : KOSTURMAK, ISLETMEK, YURUTMEK.
EXECUTE CYCLE : ISLE EVRESI.
EXECUTION : ISLETIM, KOSTURMA, ISLENME, YURUTUM, YURUTME.
EXECUTION ADDRESS : YURUTUM ADRESI.
EXECUTION TIME : YURUTUM SURESI, ISLETIM SIRASINDA.
EXECUTIVE INSTRUCTION : YURUTUCU KOMUT, ISLETICI KOMUT.
EXECUTIVE PROGRAM : YURUTUCU PROGRAM, YONETICI PROGRAM.
EXECUTIVE ROUTINE : ISLETICI YORDAM.
EXECUTIVE SYSTEM : ISLETIM SISTEMI.
EXERCISE : ALISTIRMA.
EXERCISER : SINAYICI.
EXISTENTIAL QUANTIFIER : VARLIK NICELEYICISI.
EXIT : CIKIS.
EXPANDIBILITY : BUYURLUK?.
EXPANSION BOARD : GELISTIRME TAHTASI.
EXPECTED VALUE : BEKLENDIK DEGER.
EXPERIMENT : DENEY.
EXPERIMENTAL : DENEYSEL.
EXPERT : UZMAN.
EXPLICIT : DOLAYSIZ?, BELIRTIK, ACIK?.
EXPLICIT TYPE DECLARATION : ACIK TUR BILDIRIMI.
EXPONENT : US, UST?.
EXPONENTIAL : USTEL.
EXPONENTIAL CURVE : USTEL EGRI.
EXPONENTIAL DISTRIBUTION : USTEL DAGILIM.
EXPONENTIAL FUNCTION : USTEL ISLEV.
EXPONENTIATION : USALMA.
EXPRESSION : DEYIM, TERIM?.
EXTENDED ARITHMETIC : .
EXTENDED CORE STORAGE : GENISLETILMIS CEKIRDEK BELLEK.
EXTENDED PRECEDENCE GRAMMAR : GENISLETILMIC ONCELIKLI GRAMER.
EXTENDED PRECEDENCE LANGUAGE : GENISLETILMIS ONCELIKLI DIL.
EXTENDED PRECISION : GENISLETILMIS DUYARLIK.
EXTENSION CARD : UZATMA KARTI.
EXTENSION FACTOR : GENISLEME KATSAYISI.
EXTERNAL : DIS(-SAL).
EXTERNAL DEVICES : DIS BIRIMLER.
EXTERNAL MEMORY : DIS BELLEK.
EXTERNAL PROCEDURE : DIS YORDAM.
EXTERNAL PROGRAMMING : DIS PROGRAMLAMA.
EXTERNAL REFERENCE : DIS ILGI.
EXTERNAL RESET : SEE: XR.
EXTERNAL STORAGE : DIS BELLEK.
EXTERNAL TAG : DIS ETIKET.
EXTERNAL VARIABLE : DIS DEGISKEN.
EXTRACT : CEKMEK, CIKARMAK?.
EXTRACTION : CEKME?.
EXTRAPOLATION : DIS-KESTIRIM.
FACTOR : CARPAN, ETMEN, ETKEN.
FACTOR ANALYSIS : ETKEN COZUMLEMESI.
FAIL SAFE : EMNIYETLI HATA?.
FAIL SOFT : YUMUSAK HATA?.
FAILURE : BOZULMA, BOZUKLUK.
FAILURE RATE : BOZULMA HIZI.
FALSE : YANLIS.
FAN-FOLD PAPER : SUREKLI KAGIT.
FATAL ERROR : KALICI YANLIS.
FAULT : BOZUKLUK, ARIZA, HATA.
FAULT-TOLERANT : BOZUKLUGA DAYANIR.
FCB (FILE CONTROL BLOCK) : KUTUK BILGI OBEGI.
FCFS (FIRST COME FIRST SERVED) : ILK GELEN ILK ISLENIR.
FD (FLOPPY DISK) : YUMUSAK DISK.
FDC (FLOPPY DISK CONTROLLER) : YUMUSAK DISK DENETCISI.
FDM (FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING) : SIKLIK BOLUMLU COKLAMA.
FEASIBILITY : OLURLUK, OLURLULUK?.
FEASIBILITY STUDY : OLURLUK INCELEMESI, OLURLUK CALISMASI.
FEASIBLE : OLURLU.
FEED : BESLEMEK.
FEED HOLES : SURME DELIKLERI.
FEED PITCH : YEDIRME HATVESI.
FEED REEL : YEDIRME MAKARASI.
FEEDBACK : GERIBESLEME, GERIBILDIRIM.
FEEDBACK LOOP : GERIBESLEME DONGUSU, GERIBILDIRIM DONGUSU.
FERRITE CORE : TOZ DEMIR CEKIRDEK.
FET (FIELD EFFECT TRANSISTOR) : ALAN ETKILI TRANSISTOR.
FETCH : CEKME(-K), GETIRME(-K).
FETCH-AHEAD : SEE: LOOK-AHEAD.
FETCH CYCLE : CEK EVRESI.
FF (FLIP-FLOP) : YAZ-BOZ.
FF (FORM-FEED) : SAYFA BASINA ILERLE.
FIBONACCI NUMBER : FIBONACCI SAYISI.
FIBONACCI SEARCH : FIBONACCI ARAMASI.
FIELD : ALAN.
FIELD LENGTH : ALAN UZUNLUGU.
FIFO (FIRST-IN FIRST-OUT) : ILK GIREN ILK CIKAR.
FIGURE : CIZGE, CEKIL?, CIZIT?, BICIM.
FIGURE OF MERIT : DEGER KATSAYISI.
FILE : KUTUK, DOSYA.
FILE ACCESS : KUTUK ERISIMI.
FILE ACTIVITY : KUTUK ISLEKLIGI.
FILE CONTROL : KUTUK DENETIM.
FILE CORRECTION : KUTUK DUZELTIM.
FILE CREATION : KUTUK YARATIMI.
FILE CREATION PROGRAM : KUTUK YARATIM PROGRAMI.
FILE DATING : KUTUK TARIHLEMESI.
FILE DUMP : KUTUK DOKUMU.
FILE GAP : KUTUK ARALIGI.
FILE GROUP : KUTUK TAKIMI.
FILE-ID : KUTUK TANI.
FILE LABEL : KUTUK BASLIGI.
FILE LAYOUT : KUTUK YAPISI.
FILE MAINTENANCE : KUTUK BAKIMI, KUTUK YASATMA.
FILE MANAGEMENT : KUTUK YONETIMI.
FILE MANAGEMENT SYSTEM : KUTUK YONETIM DIZGESI.
FILE NAME : KUTUK ADI.
FILE ORGANIZATION : KUTUK DUZENLEME.
FILE PROTECTION : KUTUK KORUMA.
FILE PROTECTOR : KUTUK KORUYUCU.
FILE SECURITY : KUTUK GUVENLIGI.
FILE SIZE : KUTUK BOYU.
FILE SIZE EXTENSION : KUTUK BOYU UZATMA.
FILE STABILITY : KUTUK DURGUNLUGU.
FILE STRUCTURE : KUTUK YAPISI.
FILE VOLATILITY : KUTUK OYNAKLIGI.
FILL : DOLDURMAK.
FILL CHARACTER : DOLGU SIMGESI.
FILTER : SUZGEC, FILTRE.
FINITE : SONLU.
FINITE DIFFERENCES : SONLU FARKLAR.
FINITE MACHINE : SONLU OZDEVINIR.
FIRMWARE : BELLENIM?, DEGISMEZ YAZILIM.
FIRST COME FIRST SERVED : SEE: FCFS.
FIRST GENERATION COMPUTER : BIRINCI KUSAK BILGISAYAR.
FIRST-IN FIRST-OUT : SEE: FIFO.
FIRST LEVEL ADDRESSING : BIRINCI DUZEY ADRESLEME.
FIX : TAMSAYILAMAK?.
FIX PROGRAM : DUZELTME PROGRAMI.
FIXED : DEGISMEZ.
FIXED BINARY : IKILI TAMSAYI.
FIXED-HEAD DISK : DURAGAN BASLI DISK.
FIXED LENGTH RECORD : DEGISMEZ UZUNLUKLU TUTANAK.
FIXED POINT NUMBER : DURAGAN NOKTALI SAYI.
FIXED POINT REPRESENTATION : DEGISMEZ NOKTALI GOSTERIM.
FIXED POINT REPRESENTATION SYSTEM : DEGISMEZ AYRIMLI GOSTERIM DIZGESI.
FIXED ROUTING : DEGISMEZ YOLVERIM.
FIXED STORAGE : DEGISTIRILEMEZ BELLEK.
FLAG : ISARET, BAYRAK.
FLAT FILE : DUZ KUTUK.
FLIP-FLOP : YAZBOZ, IKI DURAKLI, IKIDURUMLU.
FLOAT : GERCELLEMEK.
FLOATING : KAYAN.
FLOATING POINT ARITHMETIC : KAYAN NOKTALI ARITMETIK.
FLOATING POINT BASE : KAYAN AYRIM TABANI?.
FLOATING POINT NUMBER : KAYAN NOKTALI SAYI.
FLOATING POINT PACKAGE : KAYAN NOKTALI ARITMETIK PAKETI.
FLOATING POINT RADIX : KAYAN AYRIM TABANI.
FLOATING POINT REPRESENTATION : KAYAN NOKTALI GOSTERIM, KAYAN AYRIMLI GOSTERIM.
FLOATING POINT REPRESENTATION SYSTEM : KAYAN AYRIMLI GOSTERIM DIZGESI.
FLOODING : AL-VER YOLVERIMI.
FLOOR : TABAN.
FLOPPY-DISK : YUMUSAK DISK, DISKET.
FLOW : AKIS, AKMAK.
FLOW CONTROL : AKIS DENETIMI.
FLOW DIAGRAM : AKIS DIYAGRAMI?, AKIS SEMASI?, AKIS CIZIMI.
FLOW DIRECTION : AKIS YONU.
FLOW LINE : AKIS CIZGISI.
FLOWCHART : AKIS BICIMI CIZELGESI, AKIS CIZIMI, AKIS CIZENEGI.
FLOWCHART SYMBOL : AKIS BICIMI SIMGESI, AKIS CIZENEGI SIMGESI.
FORBIDDEN CHARACTER CODE : YASAK SIMGE KODU.
FORBIDDEN COMBINATION : YASAK KARISIM, GECERSIZ KARISIM.
FORCE : USTEL.
FOREGROUND JOB : ON PLAN ISI?.
FOREGROUND PROCESSING : ONCELIKLI ISLEM.
FOREGROUND PROGRAM : ONCELIKLI PROGRAM.
FORM : BICIM, KALIP.
FORM FEED : SEE: FF.
FORMAL?: ERGIN, BICIMSEL.
FORMAL LANGUAGES?: BICIMSEL DILLER?, ERGIN DILLER?.
FORMAL LOGIC : BICIMSEL MANTIK.
FORMAL NOTATION : BICIMSEL GOSTERIM.
FORMAL PARAMETER : BICIMSEL DEGISTIRGEN, BICIMSEL PARAMETRE.
FORMAT : DESEN?, BICIM, FORMA?, KALIP(-LAMAK).
FORMATION RULE : OLUSUM KURALI.
FORMATTED I/O : KALIPLI G/C.
FORMATTER : FORMATLAYICI.
FORMULA : BAGINTI, OZBICIM.
FORMULATE : BICIMLENDIRMEK.
FORTRAN (FORMULA TRANSLATOR) : FORTRAN DILI?.
FORWARD REFERENCE : ILERI ILGI.
FRAGMENT : PARCA?.
FRAGMENTATION : PARCALANMA?.
FRAME : CERCEVE.
FRAMING : CERCEVELEME.
FREE FIELD : ORTAK ALAN.
FREE RUNNING MODE : SERBEST CALISMA BICIMI.
FREE VARIABLE : BAGIMSIZ DEGISKEN.
FREQUENCY : SIKLIK.
FRONT-END PROCESSOR : ON ISLEYICILI.
FRONT PANEL : ON YUZ.
FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING : SIKLIK BOLME COKLAMASI.
FSK (FREQUENCY SHIFT KEYING) : SIKLIK DEGISTIRMELI BINDIRME.
FULL DUPLEX : ESANLI IKI YONLU?.
FULLWORD : TUM SOZCUK?.
FULLY DECODED SELECTION : TAM COZUMLU SECIM.
FUNCTION : ISLEV, GOREV.
FUNCTION CODE : ISLEV KODU.
FUNCTIONAL?: ISLEVSEL?.
FUNCTIONAL DESIGN : ISLEVSEL TASARIM.
FUNDAMENTAL : BASLICA, ANA SIKLIK?.
GAIN : KAZANC ORANI.
GAME THEORY : OYUN KURAMI.
GANG PUNCH : SERI KART DELME.
GAP : ARALIK.
GARBAGE : ARTIKLAR.
GARBAGE COLLECTION : ARTIK TOPLAMA.
GATE : KAPI, GECIT.
GATEWAY : CIKIS YOLU.
GATING : GECITLEME.
GATING CIRCUIT : GECITLEME DEVRESI.
GE (GREATER THAN OR EQUAL TO) : BE, BUYUK YA DA ESIT.
GENERAL : GENEL.
GENERAL PURPOSE : GENEL AMACLI.
GENERAL PURPOSE COMPUTER : GENEL AMACLI BILGISAYAR.
GENERAL SYSTEM THEORY : GENEL DIZGE KURAMI.
GENERAL(-IZED) ROUTINE : GENEL(-LESTIRILMIS) YORDAM.
GENERALITY : GENELLIK.
GENERALIZATION : GENELLEME.
GENERALIZE : GENELLE(-STIR)MEK?.
GENERATE : URETMEK, OLUCTURMAK.
GENERATED ADDRESS : URETILMIS ADRES.
GENERATING : YARATMA.
GENERATING FUNCTION : URETEN ISLEV.
GENERATION : SOY, KUSAK, URETME, OLUSTURMA.
GENERATIVE : URETIMSEL?.
GENERATOR : URETEC, URETICI.
GENERIC TERM : UREYSEL TERIM.
GEOMETRIC MEAN : GEOMETRIK ORTALAMA.
GIBSON MIX : GIBSON KARISIMI, TECIMSEL KARISIM.
GIGABIT : MILYAR BIT, CIGABIT.
GLITCH : CAKILMA GURULTUSU?.
GLOBAL : KURESEL?.
GLOBAL VARIABLE : KURESEL DEGISKEN.
GND (GROUND) : TOPRAK.
GO STEP : ISLETIM ADIMI.
GOAL-ORIENTED PARSING : AMAC GUDUCU AYRISTIRMA.
GOODNESS OF FIT : UYUM IYILIGI.
GOTO STATEMENT : GIT DEYIMI, (KOSULSUZ) SAPMA DEYIMI.
GP (GENERAL PURPOSE) : GENEL AMACLI.
GRAMMAR : DILBILGISI, DILBILIM.
GRAMMATICAL : DILBILIMSEL.
GRANDFATHER-FATHER-SON CYCLE : BUYUKBABA-BABA-OGUL DEVRI.
GRAPH : CIZGE.
GRAPH PLOTTER : CIZICI.
GRAPH THEORY : CIZGE KURAMI.
GRAPHIC : CIZI.
GRAPHIC CHARACTER : CIZISEL DAMGA.
GRAPHIC PROCESSOR : CIZGE ISLEYICISI.
GRAPHIC SYMBOL : CIZI?.
GRAPHICS TABLET : SAYISALLASTIRICI BIRIM.
GRAY CODE : GRAY KODU.
GRID : IZGARA.
GROUND : TOPRAK.
GROUP : KUME, OBEK, TAKIM?.
GT (GREATER THAN) : BUYUK.
HALF-ADDER : YARIM TOPLAYICI.
HALF-CARRY : YARIM ELDE.
HALF-DUPLEX : ESANLI TEK YONLU.
HALF DUPLEX OPERATION : YARI CIFT YONLU ISLETIM.
HALFWORD : YARIM SOZCUK.
HALT : DURMA, DURMAK.
HALT INSTRUCTION : DUR KOMUTU.
HAMMING CODE : HAMMING CETELESI.
HAMMING DISTANCE : HAMMING UZAKLIGI.
HANDLE : KULP, ELLECLEMEK.
HANDLER : ELLEC.
HANDLING : ELLECLEME.
HANDSHAKING : TOKALASMA, EL SIKISMA.
HARD COPY : BASILI CIKTI.
HARD DISK : DISK, KATI DISK.
HARD-SECTORED : KENDINDEN KESIMLI, DEGISMEZ KESIMLI DISKET.
HARD-WIRED : LEHIMLI.
HARDWARE : DONANIM.
HARDWARE CHECK : DONANIM DENETIMI.
HARDWARE COMPATIBILITY : DONANIM UYARLIGI.
HARDWARE INTERRUPT SYSTEM : DONANIM DEVRE KESME SISTEMI.
HARDWARE LOCKOUT : DONANIM KILIDI.
HARDWARE REQUIREMENTS : DONANIM ISTERLERI.
HARDWARE SYSTEMS : DONANIM SISTEMLERI.
HARMONIC MEAN : UYUMLU ORTALAMA.
HASH CODING : DAGITIM KODLAMASI, KIYMA KODLAMASI?, KIYIM KODLAMASI?.
HASH FUNCTION : DAGITIM ISLEVI.
HASH-ADDRESSED : DAGITIM ADRESLI.
HDLC : SEE: HIGH LEVEL DATA LINK CONTROL.
HDLC (HIGHER DATA LINK CONTROL) : UST ILETISIM GUDUMU.
HEAD : BAS.
HEAD CRASH : BAS CAKILMASI.
HEAD-PER-TRACK DISK : DEVINIMSIZ KAFALI TEKER?.
HEAD PER TRACK DISK : SEE: FIXED-HEAD DISK?.
HEADER CARD : BASLIK KARTI.
HEADER LABEL : ON ETIKET?.
HEADER RECORD : BASLIK TUTANAGI.
HEADING : BASLIK.
HEAP : YIGIN, OBEK.
HEAP SORT : OBEK SIRALAMASI.
HEURISTIC PROGRAMMING : BULGUSAL PROGRAMLAMA?.
HEURISTIC(-S)?: BULGUSAL?, BULUSSAL.
HEURISTICS : BULUSSAL YONTEMLER?.
HEX : ONALTILI.
HEXADECIMAL : ONALTILI.
HEXADECIMAL DIGIT : ONALTILI SAYAMAK?.
HEXADECIMAL NOTATION : ONALTILI GOSTERIM.
HEXADECIMAL NUMBER : ONALTILI SAYI.
HEXADECIMAL NUMERATION (SYSTEM) : ONALTILI SAYILAMA (DIZGESI).
HIERARCHICAL : KATMANLI, ASAMASAL.
HIERARCHICAL STRUCTURE : SIRADUZENSEL YAPI.
HIERARCHY : KATMAN, SILSILE, ASAMA, ASAMA SIRASI, SIRA DUZEN.
HIGH ADDRESS : YUKARI ADRES.
HIGH BYTE : SOL BAYT.
HIGH LEVEL DATA LINK CONTROL : YUKSEK DUZEYLI ILETISIM DENETIMI.
HIGH LEVEL LANGUAGE : YUKSEK DUZEYLI DIL.
HIGH LEVEL PROTOCOL : YUKSEK DUZEYLI ANLASIT.
HIGH ORDER POSITION : EN ETKILI KONUM.
HIGH RESOLUTION : YUKSEK DUYARLIKLI.
HIGH SPEED CARRY : YUKSEK HIZLI ELDE.
HIGHWAY : SEE: BUS.
HLL (HIGH LEVEL LANGUAGE) : YUKSEK DUZEYLI DIL.
HOBBY COMPUTER : MERAKLI BILGISAYARI.
HOL (HIGH-ORDER LANGUAGE) : SEE: HLL.
HOLD : TUTMAK.
HOLD MODE : TUTMA DURUMU.
HOLDING : TUTMA.
HOLE : DELIK.
HOLE PATTERN : DELIK DUZENI?, DELIK ORUNTUSU?.
HOLLERITH CODE : HOLLERITH KODU.
HOMOGENEOUS : TURDES.
HOPPER : BESLEME GOZU, KART OLUGU?.
HOST COMPUTER : .
HOT POTATO ROUTING : EN YAKINA YOLVERIM.
HOUSE KEEPING : IC DUZEN.
HOUSE KEEPING ROUTINE : IC DUZEN YORDAMI.
HYBRID : MELEZ, KARMA.
HYBRID COMPUTER : MELEZ BILGISAYAR, KARMA BILGISAYAR.
HYBRID REPRESENTATION : MELEZ GOSTERIM.
HYPOTHESIS : VARSAYIM, DENENCE.
HYPOTHESIZE : VARSAYMAK.
HYPOTHETICAL : VARSAYILI.
HYSTERESIS LOOP : HISTERIS DONGUSU.
I/O (INPUT/OUTPUT) : G/C, GIRDI/CIKTI, GIRIS/CIKIS.
I/O BOUND : G/C KISITLI.
I/O UNIT : G/C BIRIMI.
IC (INSTRUCTION COUNTER) : KOMUT SAYACI.
IC (INTEGRATED CIRCUIT) : TUMLESIK DEVRE.
ICONIC REPRESENTATION : .
IDEAL : ULKU, ULKUSEL.
IDEMPOTENCE : DENKGUCLULUK.
IDENTICAL : OZDES.
IDENTIFICATION : TANITIM.
IDENTIFICATION DIVISION : TANIMLAMA BOLUMU.
IDENTIFIER : BELIRTILI, BELIRTEN?.
IDENTIFY : TANIMAK?, TANIMLAMAK.
IDENTITY : OZDESLIK.
IDLE TIME : BOS ZAMAN.
IDP (INTEGRATED DATA PROCESSING) : BUTUNLESIK BILGI ISLEM(-E)?.
IGNORE : ATLA.
IGNORE CHARACTER : UNUT DAMGASI.
ILLEGAL ACTION : YASAK EYLEM.
ILLEGAL CHARACTER : YASAK SIMGE.
IMAGE : IMGE, GORUNTU.
IMAGINARY : SANAL.
IMAGINARY NUMBER : SANAL SAYI.
IMMEDIATE : HAZIR.
IMMEDIATE ACCESS : ANI ERISME.
IMMEDIATE ADDRESS : HAZIR ADRES.
IMP (INTERFACE MESSAGE PROCESSOR) : ILETI ISLEYICI ARABIRIMI.
IMPACT PRINTER : VURUSLU YAZICI.
IMPLEMENTATION : GERCEKLESTIRIM, GERCEKLESTIRME.
IMPLICATION : DEGIL-VEYA ISLECI.
IMPLICIT : DOLAYLI?, ICERIK, ORTUK.
IMPLIED : ORTUK, ICERILEN?, ICERILMIS.
IMPLIED DO (LOOP) : ORTUK DO (DONGUSU)?.
IMPURE : KATISIK.
IMPURITY : KATISKI.
IN-CIRCUIT EMULATION : EKLENTILI OYKUNME.
IN CORE SORTING TECHNIQUE?: BELLEK ICI SIRALAMA YONTEMI.
IN-LINE : CEVRIMUSTU.
INACCURACY : YANLISLIK.
INCIDENCE : CAKISIM?.
INCIDENT : CAKISIK.
INCLUSION : DEGIL-VEYA ISLECI.
INCLUSIVE OR : DEGIL-VEYA?.
INCONSISTENCY : TUTARSIZLIK.
INCREMENT : ARTIM, ADIM BOYU, ARTIS BUYUKLUGU, ARTIRMAK.
INCREMENTAL COMPILER : ARTIMLI DERLEYICI.
INCREMENTAL COMPUTER : ARTMALI BILGISAYAR.
INCREMENTAL DIGITAL RECORDER : ARTMALI SAYISAL KAYDEDICI.
INCREMENTAL REPRESENTATION : ARTMALI GOSTERIM.
INCREMENTER : ARTIRICI.
INDEPENDENT EVENT : BAGIMSIZ OLAY.
INDEX : DIZIN, GOSTERGE, DIZIN(-LEMEK), ALTSIMGE(-LEMEK).
INDEX HOLE : DIZIN DELIGI.
INDEX FILE : DIZIN KUTUGU.
INDEX REGISTER : DIZIN YAZACI, DIZIN SAYACI?, DIZIN YAZMACI.
INDEX WORD : DIZIN SOZCUGU.
INDEXED : DIZINLI.
INDEXED ADDRESS : DIZINLENMIS ADRES.
INDEXED ADDRESSING : DIZINLI ADRESLEME.
INDEXED-SEQUENTIAL : DIZINLI ARDISIK.
INDEXED-SEQUENTIAL ACCESS METHOD : SEE: ISAM.
INDEXED-SEQUENTIAL FILE : DIZINLI ARDISIK KUTUK.
INDEXED-SEQUENTIAL FILE ORGANIZATION : DIZINLI ARDISIK KUTUK DUZENLEMESI.
INDEXED-SEQUENTIAL ORGANIZATION : DIZIN SIRALI DUZENLEME.
INDEXING : DIZINLEME.
INDICATOR : GOSTERGE.
INDIRECT : DOLAYLI.
INDIRECT ADDRESS : DOLAYLI ADRES.
INDIRECT ADDRESSING : DOLAYLI ADRESLEME.
INDUCED : IRGITILMIS?.
INDUCTION : TUMEVARIM.
INDUCTIVE : TUMEVARIMSAL.
INEQUALITY : ESITSIZLIK.
INFERENCE : CIKARIM, CIKARSAMA.
INFINITE : SONSUZ.
INFINITY : SONSUZ?, SONSUZLUK.
INFORMATICAL?: BILISIMSEL.
INFORMATICS : BILISIM.
INFORMATICS SYSTEM : BILISIM DIZGESI, BILISIM SISTEMI.
INFORMATION : DANISMA, BILGI.
INFORMATION AND CODING THEORY : BILGI VE KODLAMA KURAMI.
INFORMATION COORDINATOR?: BILGI KOORDINATORU?.
INFORMATION DATA PROCESSING : BILGI URETIM.
INFORMATION EXTRACTION : BILGI CIKARIM.
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM : SEE: MIS.
INFORMATION PROCESSING : BILGI ISLEM(-E).
INFORMATION PROCESSING CENTER : BILGI ISLEM(-E) MERKEZI.
INFORMATION PROCESSING SCIENCE?: BILGI ISLEM(-E) BILIMI.
INFORMATION PROCESSING SYSTEM : BILGI ISLEM(-E) SISTEMI?.
INFORMATION RETRIEVAL : BILGI ERISIM(-I).
INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM : BILGI ERISIM DIZGESI.
INFORMATION STORAGE DENSITY : BILGI BIRIKIM YOGUNLUGU.
INFORMATION STRUCTURE : BILGI YAPISI.
INFORMATION SYSTEM : BILISIM SISTEMI, BILISIM DIZGESI.
INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN : ,
% BILGI SISTEMLERI COZUMLEME VE TASARIMI.
INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS?: BILGI DIZGELERI COZUMLEMESI?.
INFORMATION SYSTEMS DESIGN : BILGI DIZGELERI TASARIMI.
INFORMATION TECHNOLOGY : BILGI TEKNIKBILIMI.
INFORMATION THEORY : BILGI KURAMI, BILISIM KURAMI?.
INHERITED ERROR : SISTEMATIK HATA.
INITIAL : BASLANGIC, ILK.
INITIAL CONDITION : BASLANGIC KOSULU, ILK KOSUL.
INITIAL PROGRAM LOADER : ILK PROGRAM YUKLEYICI.
INITIALIZE : BASLANGIC DURUMUNA GETIRMEK?.
INITIALISING ROUTINE?: BASLATMA YORDAMI?.
INITIALIZATION : ILKDEGER VERME.
INITIATOR : BASLATICI.
INK-JET PRINTER?: MUREKKEP PUSKURTUCU YAZICI.
INNER PRODUCT : ICSEL CARPIM.
INPUT : GIRDI, GIRIS.
INPUT AREA : GIRDI ALANI.
INPUT BLOCK : GIRIS OBEGI, GIRDI OBEGI.
INPUT DATA : GIRDI.
INPUT EQUIPMENT : GIRDI DONATIMI.
INPUT MEANS : GIRIS ORGENI.
INPUT PREPARATION : GIRDI HAZIRLAMA.
INPUT PROCESS : GIRIS ISLEMI.
INPUT REGISTER : GIRDI YAZACI.
INPUT STREAM : GIRDI AKINTISI.
INPUT/OUTPUT : GIRDI/CIKTI, GIRIS/CIKIS.
INPUT/OUTPUT BOUND : GIRDI/CIKTI KISITLI.
INPUT/OUTPUT BUFFERING : GIRDI/CIKTI TAMPONLAMASI.
INPUT/OUTPUT BUS : GIRIS/CIKIS TASIYICISI.
INPUT/OUTPUT CHANNEL : GIRIS/CIKIS OLUGU.
INPUT/OUTPUT CONTROL SYSTEM : SEE: IOCS.
INPUT/OUTPUT DEVICES : GIRIS/CIKIS AYGITLARI.
INPUT/OUTPUT PROCESS : GIRIS/CIKIS GONDERIMI.
INPUT/OUTPUT UNIT : GIRDI/CIKTI BIRIMI.
INPUT STREAM : GIRDI AKINTISI.
INQUIRY : SORU, SORGU, SORGULAMA.
INSERTION : ARAYA GIRME, EKLEME?.
INSERTION SORT : YERLESTIRME SIRALAMASI, SIKISTIRMA SIRALAMASI, SOKMA SIRALAMAS
INSTALLATION : KURULUS.
INSTANCE : ORNEK?.
INSTANTIATION : ORNEGINI YARATMA, ORNEKLEME?.
INSTITUTE?: KURUM, KURMAK.
INSTRUCTION : KOMUT.
INSTRUCTION ADDRESS : KOMUT ADRESI.
INSTRUCTION CODE : ISLEM KODU.
INSTRUCTION CONTROL UNIT : KOMUT DENETIM BIRIMI.
INSTRUCTION COUNTER : KOMUT SAYACI.
INSTRUCTION DECODER : KOMUT COZUCU.
INSTRUCTION FORMAT : KOMUT BICIMI.
INSTRUCTION REGISTER : KOMUT YAZACI, KOMUT YAZMACI.
INSTRUCTION REPERTORY : KOMUT DAGARCIGI.
INSTRUCTION SET : KOMUT TAKIMI.
INSTRUMENT : AYGIT.
INSTRUMENTATION : .
INSULATION : YALITIM.
INT (INTERRUPT) : KESINTI.
INTEGER : TAMSAYI.
INTEGER MATH : TAMSAYI ARITMETIGI.
INTEGER PROGRAMMING : TAMSAYILI PROGRAMLAMA.
INTEGRAL : TUMLEV, TUMLEVSEL.
INTEGRATE : TUMLESTIRMEK.
INTEGRATED : KAPSAMLI, BUTUNLESIK, TUMLESIK.
INTEGRATED ADAPTOR : BUTUNLESIK UYARLAYICI.
INTEGRATED CIRCUIT : TUMLESIK DEVRE, TUMLESIK CEVRIM.
INTEGRATED DATA PROCESSING : BUTUNLESIK BILGI ISLEM(-E).
INTEGRATED DATA PROCESSING SYSTEM : BUTUNLESIK BILGI ISLEM(-E) SISTEMI.
INTEGRATED INFORMATION SYSTEM : BUTUNLESIK BILISIM SISTEMI.
% BUTUNLESIK BILISIM DIZGESI.
INTEGRATED INJECTION LOGIC : TUMLESIK ICITIM MANTIGI.
INTEGRATOR : TUMLEYICI.
INTEGRITY : BUTUNLUK.
INTELLIGENCE : ZEKA, ANLAK.
INTELLIGENT : ANLAKLI.
INTELLIGENT CONTROLLER : BECERIKLI DENETLEYICI, ANLAKLI DENETLEYICI.
INTELLIGENT TERMINAL : ANLAKLI UC, ANLAYISLI UC?.
INTENSITY : YEGINLIK, SIDDET.
INTERACTION : ETKILESIM.
INTERACTIVE : ETKILESIMLI.
INTERACTIVE TERMINAL : ETKILESIMLI UC.
INTERARRIVAL TIME : VARISLAR ARASI SURE.
INTERBLOCK GAP : OBEKLER ARASI GEDIK, OBEKLERARASI BOSLUK?.
INTERDEPENDENCE?: BAGIMLASMA.
INTERFACE : ARABIRIM?, ARA DEVRE, ARAYUZ, BIRLESTIRICI.
INTERFACE ANALYSIS : ARAKESIT COZUMLEMESI.
INTERLACE : GORUNTU BINDIRME, (BELLEK) OBEKLEME.
INTERLEAVE : (BELLEK) OBEKLEMEK.
INTERLEAVING : (BELLEK) OBEKLEME.
INTERLOCK : KILITLEME, KENETLENME(-K)?.
INTERMEDIATE : ARA.
INTERMEDIATE RECORDS : ARA KAYITLAR.
INTERNAL : IC(-SEL).
INTERNAL CODE : IC(-SEL) CETELE.
INTERNAL FORMAT : IC(-SEL) BICIM.
INTERNAL MEMORY : SEE: INTERNAL STORAGE.
INTERNAL QUALITY ASSURANCE : ICSEL NITELIK GUVENI.
INTERNAL STORAGE : IC BELLEK.
INTERNAL TIMER : IC ZAMAN OLCERI.
INTERPOLATION : IC-KESTIRIM.
INTERPRET : YORUMLAMAK.
INTERPRETER : YORUMLAYICI.
INTERPRETIVE PROGRAMMING : YORUM PROGRAMLAMASI.
INTERPRETIVE ROUTINE : YORUM YORDAMI.
INTERPROCESS COMMUNICATION : SURECLERARASI ILETISIM.
INTERRECORD GAP?: KAYITLAR ARASI ARALIK?.
INTERRUPT : KESINTI, KESME, KESMEK, KESINTIYE UGRA(-T)MAK, KESILMEK.
INTERRUPT HANDLER : KESINTI ELLECI.
INTERRUPT LEVEL : KESILME DUZEYI.
INTERRUPT REQUEST : KESINTI ISTEMI.
INTERRUPT VECTOR : KESINTI VEKTORU.
INTERRUPT(-ION) : KESILME, KESINTI.
INTERSECTION : ARAKESIT, KESISIM.
INTERSECTION OPERATION : KESISIM ISLEMI.
INTERVAL :*SUREM?, SURE?, ARA?, ARALIK?.
INTERVAL TIMER : SURE OLCERI.
INVALID : GECERSIZ.
INVALID PUNCH : GECERSIZ DELGI.
INVARIANCE : DEGISMEZLIK.
INVARIANT : DEGISMEZ.
INVARIANT PROPERTIES OF ALGORITHMS : ALGORITMALARIN DEGISMEZ OZELLIKLERI.
INVERSE : EVRIK.
INVERSE CORRELATION : TERSINE ILISKI.
INVERSION : EVIRME, TERSLEYIM.
INVERT : EVIRMEK.
INVERTED : EVRIK.
INVERTED FILE : EVRIK KUTUK, ANAHTARLI KUTUK?.
INVERTER : EVIRGEC, DEGILLEYICI.
INVESTMENT : YATIRIM.
IOCS (INPUT/OUTPUT CONTROL UNIT) : GIRIS/CIKIS GUDUM DIZGESI.
I/O PORT : G/C KAPISI.
I/O PROCESSOR : G/C ISLEYICISI.
IPL (INITIAL PROGRAM LOADER) : ILK PROGRAM YUKLEYICI.
IPS (INCHES PER SECOND) : SANIYEDE PARMAK.
IR (INSTRUCTION REGISTER) : KOMUT YAZACI, KOMUT YAZMACI.
IRQ (INTERRUPT REQUEST) : KESINTI ISTEMI IMI.
ISAM (INDEXED-SEQUENTIAL ACCESS METHOD) : DIZINLI ARDISIK ERISIM YONTEMI.
ISIS (INTEL SYSTEM IMPLEMENTATION SUPERVISOR) : INTEL SISTEM GELISTIRME GOZETME
ISO (INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION) : USO, ULUSLARARASI STANDARTLAR ORGU
ISO STANDARD : USO STANDARDI.
ISARITHMIC CONTROL?: BILETLI DENETIM?.
ISOLATED ADAPTIVE ROUTING : YEREL UYARLANIR YOLVERIM.
ISOMORPH : ESBICIMLI.
ITEM : OGE?.
ITEM-AT-A-TIME SORT : TEKER TEKER SIRALAMA.
ITERATE : OTELEMEK, CEVRIMLEMEK, YINELEMEK.
ITERATION : OTELEM(-E), CEVRIM, YINELEME?.
ITERATIVE : YINELEMELI.
ITERATIVE METHOD : YINELEME YONTEMI.
ITERATIVE PROCESS : YINELEMELI SUREC.
IX (INDEX REGISTER) : DIZIN YAZACI.
JCL (JOB CONTROL LANGUAGE) : IS DENETIM DILI, IS GUDUM DILI.
J/K FLIP-FLOP : J/K YAZBOZU.
JOB : IS.
JOB CONTROL : IS DENETIMI.
JOB CONTROL LANGUAGE : SEE: JCL.
JOB CONTROL STATEMENT : IS DENETIM DEYIMI.
JOB SCHEDULER : IS CIZELGELEYICISI.
JOB STEP : IS ADIMI.
JOIN : BAGLAMA.
JOINT DISTRIBUTION : ORTAK DAGILIM.
JOINT PROBABILITY : ORTAK OLASILIK.
JOYSTICK : IMLEC KOLU.
JUMP : DALLANMA, ATLAMA.
JUMP INSTRUCTION : ATLAMA KOMUTU.
JUMPER SELECTABLE : KABLO BAGLANARAK SECILIR.
JUSTIFICATION : GEREKCE, BITISTIRME.
JUSTIFY : BITISTIRMEK?, SAYFA YANASTIRMAK?.
K (KILO) : BIN.
KB (KILO-BYTE) : 1024 BAYT.
KCS (KANSAS CITY STANDARD) : KASET KAYIT STANDARDI.
KEY : ANAHTAR, DOKUNAK, ACAR, ACKI.
KEYBOARD : KLAVYE.
KEYBOARD ENTRY AND INQUIRY : KLAVYEDEN YAZMA VE SORMA.
KEYBOARD/DISPLAY UNIT : KLAVYELI GOSTERICI BIRIM?.
KEYBOARD SEND RECEIVE : SEE: KSR.
KEYED SEQUENTIAL ACCESS METHOD : SEE : ISAM.
KEYPAD : KUCUK KLAVYE.
KEYPUNCH : SEE: CARD PUNCH.
KEYWORD : ANAHTAR SOZCUK.
KEYWORD PARAMETER : ANAHTAR DEGISTIRGEN.
KEYWORD-IN-CONTEXT INDEX : BAGLAMDA ANAHTAR SOZCUK DIZINI.
KILOBAUD : SANIYEDE BIN IKIL.
KIPS (KILO INSTRUCTIONS PER SECOND) : SANIYEDE BIN KOMUT.
KNOWHOW : BILINC.
KSAM (KEYED SEQUENTIAL ACCESS METHOD) : SEE: ISAM.
KSR (KEYBOARD SEND RECEIVE) : BELLEKSIZ KLAVYE.
LABEL : YAFTA, YAFTALAMAK.
LANGUAGE : DIL.
LANGUAGE PROCESSES : DIL ISLEMLERI.
LANGUAGE TRANSLATION : DIL CEVIRMESI.
LANGUAGE TRANSLATOR : DIL CEVIRICISI.
LAPLACE TRANSFORMATION : LAPLAS DONUSUMU?.
LARGE SCALE INTEGRATION : SEE: LSI.
LAST COME FIRST SERVED : SEE: LCFS.
LAST IN FIRST OUT : SEE: LIFO.
LATCH : MANDAL.
LATENCY : BEKLEME, GECIKME.
LATENCY TIME : BEKLEME SURESI.
LATENT ROOT : GIZLI KOK, IRASAL KOK.
LATERAL PARITY : YANAL ESITLIK.
LAW OF LARGE NUMBERS : BUYUK SAYILAR YASASI.
LAYER : KATMAN.
LAYOUT : ACINIM.
LAYOUT CHARACTER : ACINIM SIMGESI.
LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY) : SIVI KRISTAL GOSTERGE.
LCFS (LAST COME FIRST SERVED) : SON GELEN ILK ISLENIR.
LE (LESS THAN OR EQUAL TO) : KE, KUCUK YA DA ESIT.
LEASED CIRCUIT : KIRALIK DEVRE.
LEAST SIGNIFICANT BIT : SEE: LSB.
LEAST SQUARES METHOD : EN KUCUK KARELER YONTEMI.
LED (LIGHT EMITTING DIODE) : ISIK YAYAN DIYOT.
LEFT JUSTIFIED : SOLA YANASIK.
LEFT-JUSTIFY : SOLA YANASTIRMAK.
LEFT RECURSION : SOLDAN OZYINELILIK?.
LEFT-RIGHT PARSING : SOLDAN SAGA AYRISTIRMA.
LEFT-TO-RIGHT : SOLDAN SAGA.
LENGTH : UZUNLUK.
LETTER : HARF, SESI?, YAZAC?.
LETTER QUALITY : YUKSEK NITELIKLI, DAKTILO NITELIGINDE.
LEVEL : DUZEY.
LEVEL OF ADDRESSING : ADRESLEME DUZEYI.
LF (LINE FEED) : SATIR ILERLETME.
LIAISON : BAGLANTI.
LIBRARIAN : YORDAMLIK YONETICISI (PROGRAM)?.
LIBRARY : SEE: PROGRAM LIBRARY.
LIBRARY ROUTINE : YORDAMLIK YORDAMI.
LIFO (LAST IN FIRST OUT) : SON GIREN ILK CIKAR.
LIFO LIST : YIGIT.
LIGHT EMITTING DIODE : SEE: LED.
LIGHT PEN : ISIK KALEMI.
LIMIT : SINIR?.
LINE : SATIR, CIZGI, HAT.
LINE DRIVER : HAT SURUCUSU.
LINE FEED : SATIR ILERLETME(-K).
LINE FOLDING : SATIR KATLAMA.
LINE PRINTER : SATIR YAZICI(-SI).
LINE VOLTAGE : SEBEKE GERILIMI.
LINEAR : DOGRUSAL.
LINEAR ALGEBRA : DOGRUSAL CEBIR.
LINEAR PROGRAMMING : DOGRUSAL PROGRAMLAMA.
LINEAR REGRESSION : DOGRUSAL DONUS.
LINEAR SEARCH : DOGRUSAL ARAMA.
LINEAR SELECTION : DOGRUSAL SECIM.
LINEARITY : DOGRUSALLIK.
LINGUISTICS : DILBILIM.
LINK : BAGLANTI, BAG.
LINK EDITOR : BAGLAYICI.
LINK LIBRARY : BAGLANTI KITAPLIGI.
LINKAGE : BAGLAMA.
LINKAGE EDITOR : BAGLAYICI.
LINKED LIST : BAGLANTILI LISTE.
LINKED SUBROUTINE : BAGLI ALTYORDAM.
LINKER : BAGLAYICI, BAGLAC.
LINKING LOADER : YUKLEYEN BAGLAC.
LIQUID CRYSTAL DISPLAY : SEE: LCD.
LISP (LIST PROCESSING LANGUAGE) : LISP DILI.
LIST : DIZI, LISTE.
LIST PROCESSING : LISTE ISLEME?.
LIST PROCESSING LANGUAGE : DIZI ISLEME DILI.
LIST STRUCTURE : LISTE YAPISI?.
LISTING : PROGRAM LISTESI, DIZILEME.
LITERAL : SIMDIZ?, HAZIR BILGI?, DEGISMEZ.
LOAD : YUK, YUKLEME(-K).
LOAD AND GO : YUKLE VE UYGULA.
LOAD MODULE : YUKLENIR YORDAM.
LOAD POINT : YUKLEME NOKTASI.
LOADER : YUKLEYICI, YUKLEC.
LOADING : YUKLEME.
LOADING PROGRAM : SEE: LOADER.
LOADING ROUTINE : SEE: LOADER.
LOAFING?: ZAMAN OLDURME.
LOCAL : YEREL?, YORESEL.
LOCAL MEMORY : YEREL BELLEK.
LOCAL VARIABLE : YEREL DEGISKEN, YORESEL DEGISKEN?.
LOCALITY : .
LOCALLY CONNECTED TERMINAL : YEREL BAGLANTILI UC?.
LOCATION : YER, KONUM.
LOCATION COUNTER : YER SAYACI.
LOCK : KILIT, KILITLEME(-K)?.
LOCK-UP : KILITLENME.
LOCKING POLICY : KILITLEME SIYASASI?.
LOCKOUT : KILITLEMEK.
LOCUS : YEREGRISI?.
LOG : GUNLUK.
LOG ACCOUNT : GUNLUK SAYISIMI.
LOG FILE : GUNLUK KUTUGU.
LOG OVERFLOW FILE : GUNLUK TASMA KUTUGU.
LOGARITHMIC DISTRIBUTION : ORANSAYILI DAGILIM?.
LOGIC : MANTIK.
LOGIC ANALYSER : MANTIK COZUMLEYICISI.
LOGIC CIRCUIT(-RY) : MANTIK DEVRESI.
LOGIC DESIGN : MANTIK TASARIMI.
LOGIC DIAGRAM : MANTIK CIZIMI.
LOGIC ELEMENT : MANTIK OGESI.
LOGIC FUNCTION : MANTIK ISLEVI.
LOGIC INSTRUCTION : MANTIK KOMUTU.
LOGIC LEVEL : MANTIK DUZEYI.
LOGIC SHIFT : MANTIK KAYDIRMA.
LOGIC STATE ANALYSER : SEE: ANALYSER.
LOGIC SYMBOL : MANTIKSAL SIMGE.
LOGIC TIMING ANALYZER : SEE: ANALYZER.
LOGICAL : MANTIKSAL.
LOGICAL ADD : MANTIKSAL TOPLAMA, VEYA ISLEMI?.
LOGICAL CHANNEL NUMBER : MANTIKSAL KANAL NUMARASI.
LOGICAL CIRCUIT(-RY) : MANTIKSAL DEVRE.
LOGICAL COMPARISON : MANTIKSAL KARSILASTIRMA.
LOGICAL DESIGN : MANTIKSAL TASARIM.
LOGICAL EQUIVALENCE : ESDEGERLIK.
LOGICAL ERROR : MANTIK YANLISI.
LOGICAL FILE : MANTIKSAL KUTUK.
LOGICAL INTERFACE : MANTIKSAL ARABIRIM.
LOGICAL MULTIPLY : MANTIKSAL CARPMA, VE ISLEMI?.
LOGICAL OPERATION : MANTIKSAL ISLEM.
LOGICAL OPERATOR : MANTIKSAL ISLEC?.
LOGICAL RECORD : MANTIKSAL TUTANAK.
LOGICAL SHIFT : MANTIKSAL KAYDIRMA.
LOGICAL SUM : MANTIKSAL TOPLAM.
LOGICAL SYMBOL : MANTIKSAL SIMGE.
LOGICAL TAPE : MANTIK SERIDI.
LOGICAL VALUE : MANTIKSAL DEGER.
LONGITUDINAL PARITY BIT : BOYLAMASINA ESLIK IKILI?.
LONGITUDINAL PARITY CHECK : BOYLAMASINA ESLIK DENETIMI?.
LONGITUDINAL REDUNDANCY CHECK : SEE: LRC.
LOOK-AHEAD : ILERI GORUS.
LOOK-AHEAD TECHNIQUE : ONCELEME.
LOOK-UP : ARAMAK.
LOOP : DONGU, CEVRIM?.
LOOP COUNTER : DONGU SAYACI.
LOOP STATEMENT : DONGU TUMCESI.
LOSS : YITIM.
LOST : YITIK.
LOW BYTE : SAG BAYT.
LOW-END MPU : UCUZ MIKROISLEYICI.
LOW LEVEL LANGUAGE : ALCAK DUZEYLI DIL, ALT DUZEY DIL.
LOW ORDER : SUZCUGUN SAG YARISI, SEE: LOW BYTE.
LOW-POWER : DUSUK ENERJI HARCAYAN.
LP (LINE PRINTER) : SATIR YAZICISI.
LPM (LINES PER MINUTE) : DAKIKADA SATIR.
LPS (LOW-POWER SCHOTTKY) : DUSUK ENERJILI SATKI (DEVRE)?.
LRC (LONGITUDINAL REDUNDANCY CHECK) : BOYLAMASINA ARTIKLIK DENETIMI?.
LSB (LEAST SIGNIFICANT BIT) : BIRLER BASAMAGI?, EN SAGDAKI IKIL.
LOW ORDER POSITION?: ALCAK DUZEY DURUMU.
LSI (LARGE SCALE INTEGRATION) : BUYUK CAPLI TUMLESTIRME, BUYUK OLCEKLI TUMLESTI
LT (LESS THAN) : KUCUKTUR?.
LUKASIEWICZ NOTATION : LUKASIEWICZ GOSTERIMI.
M (MEMORY) : BELLEK.
M (MILLION) : MILYON.
MACHINE : BILGISAYAR, OZDEVINGEC, MAKINA.
MACHINE ADDRESS : MUTLAK ADRES, MAKINA ADRESI.
MACHINE CHECK : MAKINA YOKLAMASI.
MACHINE CODE : MAKINA KODU.
MACHINE CYCLE : MAKINA CEVRIMI?.
MACHINE ERROR : MAKINA HATASI?.
MACHINE INSTRUCTION : MAKINA KOMUTU.
MACHINE LANGUAGE : MAKINA DILI.
MACHINE LANGUAGE CODING : MAKINA DILINDE KODLAMA?.
MACHINE LEARNING : OZEGITIMLI MAKINA?.
MACHINE ORGANIZATION : BILGISAYAR MIMARISI, BILGISAYAR DUZENLEME?.
MACHINE ORIENTED : MAKINAYA DONUK.
MACHINE ORIENTED LANGUAGE : MAKINAYA DONUK DIL.
MACHINE-READABLE : BILGISAYARCA OKUNUR BICIMDE.
MACHINE SCRIPT : .
MACHINE SIMULATION : OZDEVINGEC BENZETIMI.
MACHINE TRANSLATION : SEE: MECHANICAL TRANSLATION.
MACHINE WORD : BILGISAYAR SOZCUGU.
MACHINE-INDEPENDENT : MAKINADAN BAGIMSIZ.
MACRO : MAKRO.
MACRO ASSEMBLER : MAKRO BIRLESTIRICISI.
MACRO DEFINITION : MAKRO TANIMI.
MACRO ELEMENT : MAKRO OGESI, BILESIK OGE.
MACRO GENERATOR : MAKRO URETECI.
MACRO INSTRUCTION : MAKRO KOMUTU.
MACRO PROGRAMMING : MAKRO PROGRAMLAMA, BILESIK PROGRAMLAMA.
MAGNETIC CARD : MIKNATISLI KART.
MAGNETIC CELL : MIKNATISLI HUCRE.
MAGNETIC CHARACTER : MIKNATISLI MUREKKEPLI SIMGE.
MAGNETIC CORE : MIKNATISLI CEKIRDEK.
MAGNETIC CORE STORAGE : MIKNATISLI CEKIRDEKLI BELLEK.
MAGNETIC DISK : MIKNATISLI DISK, MIKNATISLI TEKER.
MAGNETIC DISK DRIVE : MIKNATISLI TEKER SURUCUSU.
MAGNETIC DISK UNIT : SEE: DISK UNIT.
MAGNETIC DRUM : MIKNATISLI DAVUL, MIKNATISLI TAMBUR.
MAGNETIC HEAD : MIKNATISLI BAS.
MAGNETIC INK : MIKNATISLI MUREKKEP, MIKNATISLI BOYA?.
MAGNETIC INK CHARACTER READER : MIKNATISLI MUREKKEPLI SIMGE OKUYUCU.
MAGNETIC INK CHARACTER RECOGNITION : SEE: MICR.
MAGNETIC INK DOCUMENT READER : MIKNATISLI BOYALI BELGE OKUYUCU.
MAGNETIC MEMORY : MIKNATISLI BELLEK.
MAGNETIC STORAGE : MIKNATISLI BELLEK?.
MAGNETIC TAPE : MIKNATISLI SERIT.
MAGNETIC TAPE DRIVE : MIKNATISLI SERIT SURUCUSU.
MAGNETIC TAPE FILE : MIKNATISLI SERIT KUTUGU.
MAGNETIC TAPE READER : MIKNATISLI SERIT OKUYUCU.
MAGNETIC TAPE UNIT : MIKNATISLI SERIT BIRIMI.
MAGNETIC THIN FILM : MIKNATISLI INCE FILM.
MAIL-BOX : POSTA KUTUSU.
MAIN CORE STORAGE : ANA CEKIRDEK BELLEK.
MAIN FILE : ANA KUTUK.
MAIN MEMORY : ANA BELLEK.
MAIN SEGMENT : ANA KESIM.
MAIN PROGRAM : ANA PROGRAM?.
MAIN STORAGE : ANA BELLEK.
MAINFRAME : ANACATMA?.
MAINTENANCE : BAKIM.
MAJORITY : COGUNLUK.
MAKE UP TIME : DUZELTME SURESI, TAMAMLAMA SURESI.
MALFUNCTION : BOZUK CALISMA.
MAN-COMPUTER INTERACTION : INSAN-BILGISAYAR ETKILESIMI?.
MAN-MACHINE INTERFACE : INSAN-MAKINE ILISKISI.
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM : SEE: MIS.
MANAGERIAL : YONETSEL.
MANTISSA : MANTIS, TAMSAYI.
MANUAL : KILAVUZ, EL KITABI?, ELBETIGI?.
MANUAL INPUT : ELLE GIRIS.
MANUAL OPERATION : ELCIL ISLEM.
MANUAL PROCESSING : ELLE ISLEM.
MANUFACTURER : YAPIMCI.
MAP : ESCIZGI?.
MAPPING : ESLEME.
MAPPING PROM : ESLEME YYOB'U.
MAR (MEMORY ADDRESS REGISTER) : BAY, BELLEK ADRES YAZACI.
MARK : IZ, IM.
MARK READER : IM OKUYUCU.
MARK SENSING : IZ OKUMA.
MARKOV CHAIN : MARKOV ZINCIRI.
MASK : MASKE, ORTU, MASKELEMEK, ORTULEMEK, ORTMEK.
MASKABLE INTERRUPT : ORTULUR KESINTI, BEKLER KESINTI.
MASKED ROM : YAKILMIS YOB.
MASS STORAGE : BUYUK YAN BELLEK.
MASS STORAGE DEVICE : BUYUK YAN BELLEK AYGITI.
MASTER CONTROL PROGRAM : ANA DENETIM PROGRAMI.
MASTER FILE : ANA KUTUK?.
MASTER PROCESSOR : ANA ISLEYICI.
MASTER RECORD : ANA KAYIT.
MASTER SCHEDULER : ANA DENETIM PROGRAMI.
MASTER TAPE : ANA SERIT.
MATCH : ESLEMEK, UYGUNLAMAK.
MATERIAL : GEREC, OZDEK?.
MATHEMATICAL CHECK : MATEMATIKSEL DENETIM.
MATHEMATICAL LOGIC : MATEMATIKSEL MANTIK.
MATHEMATICAL MODELLING : MATEMATIKSEL MODELLEME.
MATHEMATICAL PROGRAMMING : MATEMATIKSEL PROGRAMLAMA.
MATHEMATICAL THEORY OF COMPUTATION : MATEMATIKSEL BILGISAYIM KURAMI.
MATRIX : MATRIS.
MATRIX CHARACTER : MATRIS DAMGASI.
MATRIX INVERSION : MATRIS EVIRME.
MATRIX PRINTER : MATRIS YAZICISI, TELLI YAZICI.
MATRIX STORAGE : MATRIS BELLEK.
MAXIMAL : ENBUYUK.
MAXIMIZING : ENBUYUKLEME.
MAXIMUM : ENBUYUK?, BUYUL.
MBR (MEMORY BUFFER REGISTER) : BELLEK VERI YAZMACI?.
MDR (MEMORY DATA REGISTER) : BELLEK VERI YAZACI?.
MDS (MICROPROCESSOR DEVELOPMENT SYSTEM) : MIKROISLEYICI GELISTIRME SISTEMI.
MEAN : ORTALAMA?, ORTANCA?.
MEAN ARRIVAL RATE : ORTALAMA VARIS HIZI.
MEAN SERVICE RATE : ORTALAMA HIZMET HIZI.
MEANS : ARAC.
MEASURE : OLCU, ONLEM, OLCME(-K).
MEASURE OF GOODNESS : IYILIK OLCUTU.
MEASURE OF SKEWNESS : CARPIKLIK OLCUSU.
MEASUREMENT TOOL : OLCUM ARACI.
MECHANICAL TRANSLATION : DILDEN DILE BILGISAYARLA CEVIRI.
MEDIAN : ORTALAYAN, ORTALAM, ORTANCIL.
MEDIUM : ORTAM.
MEDIUM SCALE INTEGRATION : SEE: MSI.
MEGABIT : MILYON BIT, MEGABIT.
MEGABYTE : MILYON BAYT, 1024 K BAYT, MEGABAYT?.
MEGACYCLE : MEGASIKL.
MEMBER : UYE.
MEMORY : BELLEK, BELLEK AYGITI.
MEMORY ADDRESS REGISTER : SEE: MAR.
MEMORY ALLOCATION : BELLEK ATAMA, BELLEK ADAMA?.
MEMORY ARRAY : BELLEK DIZIMI?.
MEMORY BANK : BELLEK OBEGI, BELLEK BANKI.
MEMORY BUFFER REGISTER : SEE: MBR.
MEMORY CAPACITY : BELLEK SIGASI.
MEMORY CELL : BELLEK HUCRESI.
MEMORY CYCLE : BELLEK DEVRI.
MEMORY DATA REGISTER : SEE: MDR.
MEMORY DUMP : BELLEK DOKUMU.
MEMORY FILL : BELLEK DOLDURMA.
MEMORY INTERLEAVING : BELLEK BINISIMI?.
MEMORY LOCATION : BELLEK YERI.
MEMORY MANAGEMENT : BELLEK YONETIMI.
MEMORY MAP : BELLEK HARITASI.
MEMORY MAPPED I/O : BELLEKTEN G/C.
MEMORY MAPPED VIDEO : BELLEKTEN GORUNTU YONTEMI.
MEMORY PAGE : BELLEK SAYFASI.
MEMORY PROTECTION?: BELLEK KORUMA, BELLEK KORUNUM.
MEMORY READ : BELLEK OKUMA.
MEMORY REGISTER : BELLEK YAZACI.
MEMORY WRITE : BELLEGE YAZ.
MENU : SECENEKLER LISTESI, MENU.
MERGE : KAYNASTIRMA(-K), BIRLESTIRME(-K).
MERGING : KAYNASTIRMA, TARAKLAMA.
MESSAGE : ILETI, BILDIRI.
MESSAGE FORMAT : BILDIRI BICIMI.
MESSAGE NUMBER : BILDIRI SAYISI.
MESSAGE SWITCHING : ILETI ANAHTARLAMA, ILETI AKTARMA?.
MESSAGE TYPE : BILDIRI TURU.
METALANGUAGE : UST DIL, DIL OTESI?.
METHOD : YONTEM.
METHODICAL : YONTEMLI.
METHODOLOGY : YONTEMBILIM?.
MFM (MODIFIED FREQUENCY MODULATION) : DEGISTIRILEN SIKLIKLI BINDIRME.
MFT (MULTIPROGRAMMING WITH A FIXED NUMBER OF TASKS) : ,
% DEGISMEZ SAYIDA GOREV ILE COKLU ISDUZENI.
MHZ (MEGAHERTZ)?: MILYON HERTZ.
MICR (MAGNETIC INK CHARACTER RECOGNITION) : MIKNATISLI MUREKKEPLI SIMGE TANIMA.
% MIKNATISLI BOYALI DAMGA TANIMA.
MICRO : MIKRO, MILYONDA BIR.
MICROCOMPUTER : MIKROBILGISAYAR.
MICROINSTRUCTION : MIKROKOMUT.
MICROPROCESSOR : MIKROISLEYICI, MIKROISLEMCI.
MICROPROCESSOR UNIT : SEE: MPU.
MICROPROGRAM : MIKROPROGRAM, MIKROIZLENCE.
MICROPROGRAMMING : MIKROPROGRAMLAMA, MIKROIZLENCELEME.
MICROSECOND : MIKROSANIYE.
MILLISECOND : SEE: MS.
MINICOMPUTER : MINIBILGISAYAR?.
MINI-DISK : (5,25) YUMUSAK DISK, (5,25) YUMUSAK DISK SURUCUSU.
MINIMAX : KUCUL-BUYUL.
MINIMAL : ENKUCUK.
MINIMIZE : ENKUCULTMEK.
MINIMIZING : ENKUCUKLEME.
MINIMUM : ENKUCUK, KUCUL.
MINIMUM ACCESS CODING : ENKUCUK ERISME KODLAMASI.
MINIMUM ACCESS PROGRAMMING : ENKUCUK ERISME PROGRAMLAMASI.
MINIMUM ACCESS ROUTINE : ENKUCUK ERISME YORDAMI.
MINIMUM LATENCY PROGRAMMING : SEE: MINIMUM ACCESS PROGRAMMING.
MINIMUM LATENCY ROUTINE : SEE: MINIMUM ACCESS ROUTINE.
MINIMUM WEIGHT ROUTING : EN AZ AGIRLIKLI YOLVERIM.
MINUEND : EKSILEN.
MINUS : EKSI.
MINUS FLAG : EKSI SONUC BAYRAGI.
MIS (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) : YONETIM BILISIM SISTEMI?.
% YONETIM BILISIM DIZGESI.
MISTAKE : YANLISLIK.
MIX : HARMAN(-LAMAK).
MIXED STRATEGY : KARMA GUDUMLEME.
MNEMONIC : BELLENIR.
MNEMONIC CODE : SEE: MNEMONIC OPERATION CODE.
MNEMONIC OPERATION CODE : BELLENIR ISLEM KODU.
MNEMONIC SYMBOL : ANIMSATICI SIMGE, BELLENIR SIMGE.
MODE : TARZ, BICIM, YOL, YONTEM.
MODEL : ORNEK, ORNEKBICIM, MODEL(-LEMEK).
MODELLING : MODELLEME.
MODELLING METHODOLOGY : MODELLEME YONTEMI.
MODEM (MODULATOR-DEMODULATOR) : MODEM, BINDIRICI/COZUCU ARABIRIM.
MODIFICATION : DIZINLEME, DEGISTIRIM?.
MODIFIED ADDRESS : DIZINLENMIS ADRES?.
MODIFIED FREQUENCY MODULATION : SEE: MFM.
MODIFY : DEGISTIRIMLEMEK.
MODULAR : BIRIMSEL, BOLUMLU, BIRIMCIL.
MODULAR DESIGN : BOLUMLU TASARIM, BIRIMSEL TASARIM?.
MODULAR PROGRAMMING : BIRIMSEL PROGRAMLAMA.
MODULAR SYSTEM : BIRIMSEL SISTEM.
MODULATE : BINDIRMEK.
MODULATED : BINDIRILMIS.
MODULATION : BINDIRME.
MODULE : BAGIMSIZ BOLUM, BIRIM.
MOMENT : ORTALAYIM.
MONADIC BOOLEAN OPERATOR : TEKLI BOOLE ISLECI.
MONITOR : GOZETMEN, DENETIM PROGRAMI, GORUNTU UCU.
MONO- : TEKIL-.
MONOLITHIC CIRCUIT : TEKTAS CEVRIM?.
MONOPROGRAMMING : TEK ISDUZENI.
MONOTONOUS : TEKDUZE(-N)?.
MONOTONY : TEKDUZELIK.
MONTE CARLO METHOD : MONTE CARLO YONTEMI.
MOORE'S CURVE : MOORE EGRISI.
MOS (METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR) : MOY, METAL OKSID YARIILETKEN.
MOSFET (MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR) : MOY ALAN ETKILI TRANSISTOR.
MOST-SIGNIFICANT BIT : SEE: MSB.
MOTHERBOARD : ANATAHTA.
MOUNT : KURMAK.
MOVE : TASIMA(-K), AKTARMA(-K).
MOVING AVERAGE : KAYAN ORTALAMA.
MOVING-HEAD DISK : EYLEMLI BASLI DISK.
MP/M (MULTIPROGRAMMING CONTROL PROGRAM FOR MICROPROCESSORS) : ,
% MIKROISLEYICILER ICIN COKLU PROGRAMLAMA ISLETIM SISTEMI.
MPU (MICROPROCESSOR UNIT) : MIKROISLEYICI BIRIMI.
MPY (MULTIPLY) : CARP.
MR (MEMORY READ) : BELLEGI OKUMA.
MS (MILLISECOND) : MILISANIYE, BINDE BIR SANIYE.
MSB (MOST SIGNIFICANT BIT) : EN SOLDAKI IKIL, EN ONEMLI BASAMAK.
MSI (MEDIUM SCALE INTEGRATION) : ORTA CAPLI TUMLESTIRME, ORTA OLCEKLI TUMLESTIR
MTBF (MEAN TIME BEFORE FAILURE)?: BOZULMA ONCESI ORTALAMA ZAMAN.
MULTI- : COK, COGUL-?.
MULTI ACCESS : COK KULLANICILI.
MULTIBUS : COKLU BARA.
MULTI COMPUTER STRUCTURE : COK BILGISAYARLI YAPI.
MULTIDIMENSIONAL SCALING : COK BOYUTLU OLCEKLEME.
MULTIDROP LINE : COK DURAKLI HAT.
MULTILEVEL ADDRESS : DOLAYLI ADRES.
MULTIMICROPROCESSOR SYSTEM?: COK MIKROISLEYICILI SISTEM.
MULTIPASS SORT : COK GECISLI SIRALAMA.
MULTIPLE ACCESS : COKLU ERISIM.
MULTIPLE ADDRESS CODE : COK ADRESLI KOD.
MULTIPLE ADDRESS INSTRUCTION : COK ADRESLI KOMUT.
MULTIPLE PUNCHING : COKLU DELGI.
MULTIPLE REGRESSION : COKLU DONUS, KATLI REGRESYON.
MULTIPLEX : COKDUZEYLI.
MULTIPLEXER : COKLAYICI, COKDUZEYLI BIRLESTIRICI?.
MULTIPLEXER CHANNEL : BIRLESTIRICI KANAL?, COKDUZEYLI OLUK.
MULTIPLEXING : COKDUZEYLEME.
MULTIPLICAND : CARPILAN.
MULTIPLICATION : CARPMA.
MULTIPLICATOR : CARPILAN.
MULTIPLIER : CARPAN.
MULTIPLY : CARPMAK.
MULTI-POINT LINE : SEE: MULTIDROP LINE.
MULTIPROCESSING : COKLU ISLEM?.
MULTIPROCESSOR : COK ISLEM BIRIMLI SISTEM?, COK ISLEYICILI.
MULTIPROGRAMMING : COK(-LU) ISDUZENI, COKLU PROGRAMLAMA.
MULTIPROGRAMMING SYSTEM : COKLU PROGRAMLAMA SISTEMI.
MULTIPROGRAMMING WITH A FIXED NUMBER OF TASKS : SEE: MFT.
MULTIPROGRAMMING WITH A VARIABLE NUMBER OF TASKS : SEE: MVT.
MULTITASKING : COKLU GOREV DUZENI.
MULTITASKING OPERATING SYSTEM : COK GOREVLI ISLETIM DIZGESI.
MULTI-USER : COK KULLANICILI.
MULTIVARIATE ANALYSIS : COK RASSAL DEGISKENLI COZUMLEME.
MUTUAL EXCLUSION : KARSILIKLI DISLAMA.
MUX (MULTIPLEXER) : COKLAYICI.
MVT (MULTIPROGRAMMING WITH A VARIABLE NUMBER OF TASKS) : ,
% DEGISKEN SAYIDA GOREV ILE COKLU ISDUZENI.
MW (MEMORY WRITE) : BELLEGE YAZ.
NACK (NEGATIVE ACKNOWLEDGE) : ALINMADI IMI?.
NAME : AD.
NAME FIELD : AD ALANI.
NAND : VEDEGIL?.
NAND GATE : VEDEGIL GECIDI.
NANOSECOND : SEE: NS.
NATIVE CODE : MAKINA DILI.
NATIVE COMPILER : YEREL DERLEYICI, CW CROSS COMPILER?.
NATURAL LANGUAGE : DOGAL DIL.
N-CHANNEL MOS : SEE: NMOS.
NE (NOT EQUAL) : ED, ESIT DEGIL.
NEGATE : TERSINE CEVIRMEK.
NEGATION : DEGILLEME.
NEGATIVE : EKSI?.
NEGATIVE ACKNOWLEDGE : SEE: NACK?.
NEGATIVE ACKNOWLEDGEMENT?: OLUMSUZ ALINDI.
NEGATIVE LOGIC : TERS ESIKLI MANTIK?.
NEGOTIATION PHASE : ANLASMA ADIMI.
NEQ (NOT EQUAL) : ED, ESIT DEGIL.
NEST : ICICE KOYMAK, YUVALA(-N)MAK.
NESTED : YUVALANMIS, ICICE.
NESTED SUBROUTINE : YUVALANMIS ALTYORDAM.
NET : AG.
NETWORK : CEVRIM, AG, ORU.
NETWORK ANALOG : CEVRIM ORNEKSEL.
NETWORK ANALYSER : CEVRIM COZUCU.
NETWORK TERMINATION UNIT : SEE: NTU.
NIBBLE : DORT IKIL, YARIM BAYT.
NINE-TRACK TAPE : DOKUZ IZLI KUSAK?.
NMI (NON-MASKABLE INTERRUPT) : BEKLEMESIZ KESINTI, BEKLEMEZ KESINTI.
NMOS (N-CHANNEL MOS) : N-OLUKLU MOY.
NO-BACKUP : GERILEMESIZ.
NODE : DUGUM.
NOISE : GURULTU.
NOMENCLATURE?: SIMGELER.
NOMINAL : ANMA?.
NOMINAL VALUE : ANMA DEGERI.
NON-CONJUNCTION : .
NON-DISJUNCTION : .
NON-EQUIVALENCE : ESDEGER OLMAMA.
NON-MASKABLE INTERRUPT : SEE: NMI.
NON-PARAMETRIC : OLCUDEGERE DAYANMAYAN?.
NONCOMPATIBILITY : UYMAZLIK.
NONCOMPATIBLE : UYMAZ.
NONDESTRUCTIVE READ-OUT : SILICI OLMAYAN OKUMA.
NONERASABLE STORAGE : SILINMEZ BELLEK.
NONLINEAR : EGRISEL, DOGRUSALDISI?.
NONLINEAR PROGRAMMING : DOGRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA.
NONLINEAR REGRESSION : DOGRUSAL OLMAYAN DONUS.
NONLINEARITY : EGRISELLIK.
NONNUMERIC CHARACTER : SAYISAL OLMAYAN SIMGE.
NONRECURSIVE : YINESIZ.
NONSINGULAR : TUTARLI?.
NONSINGULARITY : TUTARLILIK.
NONTERMINAL SYMBOL : DEGISKEN SIMGE.
NONVOLATILE MEMORY : SEE: NVM.
NONVOLATILE STORAGE : SEE: NVM.
NOOP (NO OPERATION) : BOS KOMUT.
NOP (NO OPERATION) : BOS KOMUT.
NOR (NOT-OR)?: YA DA DEGIL.
NOR GATE : YA DA DEGIL GECIDI.
NORM : DUZGU.
NORMAL : DUZGULU.
NORMAL DISTRIBUTION : DUZGULU DAGILIM?.
NORMAL FORM : NORMAL BICIM.
NORMAL TERMINATION : DOGAL BITIM.
NORMALIZE : DUZGULEMEK.
NORMALIZED FORM : DUZGULENMIS BICIM.
NOT : DEGIL.
NOTATION : GOSTERIM, GOSTERILIS, YAZIM.
NOTCH : CENTIK.
NOTION : KAVKAM.
NRZ (NON-RETURN TO ZERO) : SIFIRA DONUSSUZ.
NRZ-L (NON-RETURN TO ZERO LEVEL) : SIFIRA DONUSSUZ.
NS (NANOSECOND) : NANOSANIYE, 10 E-9 SANIYE.
NTU (NETWORK TERMINATION UNIT) : AG BITIM BIRIMI.
NUCLEUS : CEKIRDEK.
NULL : BOS.
NULL DETECTOR : BOS SECICI.
NULL FILE : BOS KUTUK.
NULL GRAPH : BOS CIZGE.
NULL MODEM : BOS MODEM.
NULL STRING : BOS DIZI, BOS DIZGI.
NUMBER : SAYI.
NUMBER CRUNCHING : ARITMETIK YOGUN ISLEME.
NUMBER REPRESENTATION : SAYI GOSTERIMI.
NUMBER SYSTEM : SAYI SISTEMI, SAYILAMA SISTEMI.
NUMERAL : SAYI, SAYIT.
NUMERATION : SAYI GOSTERIMI?.
NUMERATOR : PAY.
NUMERIC CODE : SAYISAL KOD, SAYISAL DUGUM.
NUMERIC DATA : SAYISAL VERI.
NUMERIC FIELD : SAYISAL ALAN.
NUMERIC PAD : SAYISAL KLAVYE.
NUMERIC(-AL) : SAYISAL.
NUMERIC(-AL) CHARACTER : SAYISAL SIMGE, RAKAM?, SAYAMAK.
NUMERIC(-AL) CHARACTER SET : SAYISAL DAMGA TAKIMI.
NUMERICAL ALGORITHM : SAYISAL ALGORITMA.
NUMERICAL ANALYSIS : SAYISAL COZUMLEME.
NUMERICAL CONTROL : SAYISAL DENETIM, SAYISAL GUDUM.
NUMERICAL DATA : SAYISAL VERI.
NUMERICAL REPRESENTATION : SAYISAL GOSTERIM.
NUMERICAL SOLUTION : SAYISAL COZUMLEME?.
NUMERICAL TECHNIQUE : SAYISAL YONTEM.
NVM (NONVOLATILE MEMORY) : KALICI BELLEK, UCUCU OLMAYAN BELLEK.
O (OUTPUT) : C, CIKTI.
O (OVERFLOW) : T, TASMA.
OBJECT : NESNE.
OBJECT CODE : AMAC PROGRAM, AMAC KOD.
OBJECT LANGUAGE : AMAC DILI.
OBJECT MODULE : AMAC PROGRAM BIRIMI.
OBJECT PROGRAM : AMAC PROGRAM, AMAC IZLENCE.
OBJECT TIME : YURUTME ZAMANI.
OBJECTIVE : NESNEL.
OCCURENCE : GECIS, OLAY, OLGU.
OCCURENCE FREQUENCY : GECIS SIKLIGI.
OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) : ODA, OPTIK DAMGA TANIMA.
OCTAL : SEKIZLI.
OCTAL NOTATION : SEKIZLI GOSTERIM.
OCTAL NUMBER : SEKIZLI SAYI.
OCTAL NUMBER SYSTEM : SEKIZLI SAYI SISTEMI?.
ODD : TEK.
ODD PARITY : TEK DENKLIK.
ODD PARITY CHECK : TEK ESLIK DENETIMI.
ODD STORAGE : TEKLER BELLEGI.
ODD-EVEN CHECK : ESLIK DENETIMI.
ODE (ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION)?: OLAGAN TUREVSEL DENKLEM.
OE (OUTPUT ENABLE) : CIKTI YOLVERMESI.
OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER) : ODU, OZGUN DONATI URETICISI.
OFF-LINE?: CEVRIM-DISI, AYRI?.
OFF-LINE EQUIPMENT : CEVRIM DISI DONATI.
OFF-LINE OPERATION : CEVRIM DISI ISLEM.
OFF-LINE PROCESSING : HATTAN AYRI ISLEM, CEVRIM DISI ISLEM.
OFF-LINE STORAGE : HATTAN AYRI BELLEK, CEVRIM DISI BELLEK.
OFF-PUNCH : KAYIK DELIK.
OMNIDIRECTIONAL : YONELTMESIZ.
ON-LINE : CEVRIM ICI, BAGLI.
ON-LINE DATA REDUCTION : CEVRIM ICI VERI OZETLEME?.
ON-LINE DEVICE : BAGLI BIRIM?.
ON-LINE EQUIPMENT : CEVRIM ICI DONATI?.
ON-LINE OPERATION : CEVRIM ICI ISLEM.
ON-LINE STORAGE : HATTA BAGLI BELLEK, CEVRIM ICI BELLEK.
ON-OFF : VAR-YOK.
ONE-ADDRESS INSTRUCTION : BIR ADRESLI KOMUT.
ONE-CHIP : TEK YONGA.
ONE-PASS : BIR GECISLI.
ONE-PLUS-ONE ADDRESS INSTRUCTION : BIR ARTI BIR ADRESLI KOMUT.
ONE'S COMPLEMENT?: BIR TUMLERI.
OPCODE (OPERATION CODE) : ISLEM CETELESI.
OPEN ENDED : ACIK SONLU.
OPEN FILE : ACIK KUTUK.
OPEN SHOP : ACIK ISYERI.
OPEN SUBROUTINE : ACIK ALTYORDAM.
OPERAND : ISLENEN.
OPERAND FIELD : ISLENEN ALANI.
OPERATING SYSTEM : ISLETIM SISTEMI, ISLETIM DIZGESI.
OPERATION : ISLEM.
OPERATION CODE : ISLEM CETELESI.
OPERATION FIELD : ISLEM ALANI.
OPERATION PART : ISLEM KISMI.
OPERATION TIME : ISLEM SURESI.
OPERATIONAL : ISLEMSEL, ISLETIMSEL.
OPERATIONAL AMPLIFIER : ISLEMSEL YUKSELTEC.
OPERATIONAL RESEARCH : SEE: OR.
OPERATIONS : ISLEMLER?.
OPERATIONS ANALYSIS : YONEYLEM ARASTIRMASI.
OPERATIONS RESEARCH : SEE: OR.
OPERATOR : ISLETMEN, ISLEC?.
OPERATOR CONSOLE : ISLETMEN KONSOLU?, ISLETIM MASASI.
OPERATOR DECODER : ISLEC KOD ACARI.
OPERATOR PRECEDENCE : ISLEC ONCELIGI.
OPERATOR PRECEDENCE GRAMMAR : ISLEC ONCELIKLI GRAMER.
OPERATOR PRECEDENCE LANGUAGE : ISLEC ONCELIKLI DIL.
OPTICAL CHARACTER READER : OPTIK DAMGA OKUYUCU.
OPTICAL CHARACTER RECOGNITION : SEE: OCR.
OPTICAL MARK SCORER(/READER)?: OPTIK DEGERLENDIRICI, IM OKUYUCU.
OPTICAL MATCHING : OPTIK KARSILASTIRMA.
OPTICAL READER : OPTIK OKUYUCU.
OPTICAL SCANNER : OPTIK TARAYICI.
OPTICAL STORAGE : OPTIK BELLEK.
OPTIMAL : ENIYI.
OPTIMIZATION : ENIYILEME, UYGUNLASTIRMA?, ENIYILENME?.
OPTIMIZE : ENIYILEMEK?.
OPTIMIZING : ENIYILEME.
OPTIMUM : ENIYI, EN UYGUN.
OPTIONAL : SECMELI.
OPTO-COUPLER : SEE: OPTO-ISOLATOR.
OPTO-ISOLATOR : ISIK BINDIRICISI.
OR : YA DA.
OR (OPERATIONS RESEARCH) : YONEYLEM ARASTIRMASI.
OR GATE : YA DA GECIDI, YA GECIDI.
OR OPERATOR : YA DA ISLECI.
ORBIT : YORUNGE.
ORBITAL : YORUNGESEL.
ORDER : SIRA, KOMUT, DUZEN(-LEMEK)?.
ORDER BY MERGING : BIRLESTIRMELERLE DUZENLEMEK.
ORDER OF MAGNITUDE : BUYUKLUK ASAMASI, BUYUKLUK SIRASI.
ORDINAL NUMBER : SIRASAL SAYI?.
ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION : SEE: ODE.
ORGANIZATION : ORGUT, ORGUTLEME, DUZENLEME?.
ORGANIZE : ORGUTLEMEK, DUZENLEMEK.
ORIENTED : DONUK, YONELIK, YONLENDIRILMIS.
ORIGIN : BASLANGIC.
ORIGIN ADDRESS : KAYNAK ADRESI.
ORTHOGONAL : DIKGEN.
ORTHOGONAL FUNCTIONS : DIKGEN ISLEVLER.
ORTHOGONAL POLYNOMIALS : DIKGEN COKTERIMLILER.
ORTHOGONAL TRANSFORMATION : DIKGEN DONUSUM.
OS (OPERATING SYSTEM) : ID, ISLETIM DIZGESI.
OSCILLATING SORT : SALINIM SIRALAMASI.
OSCILLATOR : SALINIM URETECI, OSILATOR?.
OUTER : DISSAL.
OUTPUT : CIKTI, CIKIS, CIKMAK.
OUTPUT AREA : CIKTI ALANI.
OUTPUT BLOCK : CIKTI OBEGI.
OUTPUT CHANNEL : CIKTI KANALI, CIKIS KANALI.
OUTPUT DATA : CIKTI VERISI, CIKTI.
OUTPUT DEVICE : CIKTI AYGITI.
OUTPUT ENABLE : CIKTI YOLVERMESI.
OUTPUT EQUIPMENT : CIKTI DONATISI.
OUTPUT STREAM : CIKTI AKINTISI.
OV (OVERFLOW) : T, TASMA.
OVER-ESTIMATION : YUKSEK KESTIRIM.
OVERFLOW : TASMA.
OVERFLOW AREA : TASMA ALANI.
OVERLAP : ORTME.
OVERLAY : YERPAYLASIM?.
OVERLAY LOAD MODULE : YERPAYLASIR YUKLEME BIRIMI.
OVERLAY SUPERVISOR : YERPAYLASIM YONETICISI.
OVERLAYABLE SEGMENT : YERPAYLASIR KESIM.
OVERLAYED : YERPAYLASIR.
OVERLOADING : COK YUKLEME.
OVERSHOOT : ASMA, ASMALAMAK?.
OVERSTRIKING : UST USTE YAZMA.
OVERVOLTAGE PROTECTION : GERILIM (YUKSELMESINDEN) KORUMA DEVRESI.
OWNER : IYE.
OWNERSHIP : IYELIK.
P (PARITY) : DENKLIK, ESLIK.
PACK : BOHCA(-LAMAK), PAKET(-LEMEK)?.
PACKAGE : CIKIN, BOHCA, PAKET.
PACKED DECIMAL : PAKETLENMIS ONLU?.
PACKET : PAKET, CIKIN?.
PACKET ASSEMBLER AND DISASSEMBLER : CIKIN BIRLESTIRICI VE PARCALAYICI.
PACKET INTERLEAVING : CIKIN COKLAMASI.
PACKET SWITCHED NETWORK : CIKIN ANAHTARLAMALI AG.
PACKET-SWITCHING NETWORK : PAKET AKTARMALI AG.
PAD : YASTIK.
PADDING : DOLDURMA.
PAGE : SAYFA(-LAMAK).
PAGE FAULT : SAYFA HATASI?.
PAGE FRAME : SAYFA CERCEVESI.
PAGE IN : SAYFA GETIRME(-K), GELEN SAYFA.
PAGE OUT : SAYFA YOLLAMA(-K), YOLLANAN SAYFA.
PAGE PRINTER : SAYFA YAZICI.
PAGE SHARING : SAYFA PAYLASIMI.
PAGING : SAYFALAMA.
PAL (PROGRAMMABLE ARRAY LOGIC)?: PROGRAMLANIR MANTIK DEVRESI?.
PANEL : SEE: CONTROL PANEL.
PANIC : URKU.
PAPER TAPE : KAGIT SERIT.
PAPER TAPE PUNCH : SEE: PTP.
PAPER TAPE READER : SEE: PTR.
PARALLEL : KOSUT, PARALEL.
PARALLEL ACCESS : PARALEL ERISME.
PARALLEL COMPUTER : KOSUT BILGISAYAR.
PARALLEL (FULL) ADDER : KOSUT (TAM) TOPLAYICI?.
PARALLEL OPERATION : KOSUT ISLEM.
PARALLEL PROCESSING : KOSUT ISLEM(-E).
PARALLEL RUNNING : KOSUT CALISMA.
PARALLEL SERIAL?: PARALEL SERI?.
PARALLEL STORAGE : PARALEL DEPOLAMA?.
PARALLEL TRANSFER : PARALEL AKTARMA?, KOSUT ILETIM.
PARAMETER : DEGISTIRGEN, PARAMETRE.
PARANTHESIS : AYRAC.
PARANTHESIS-FREE NOTATION : LUKASIEWICZ GOSTERIMI?.
PARITY : DENKLIK, ESLIK.
PARITY BIT : DENKLIK BITI, ESLIK BITI?, ESLIK IKILI.
PARITY CHARACTER : ESLIK DAMGASI.
PARITY CHECK : DENKLIK DENETIMI, ESLIK DENETIMI.
PARITY DIGIT : DENKLIK RAKAMI?.
PARITY ERROR : SEE: PE.
PARSE : AYRISTIRMAK, AYRIMLAMAK.
PARSER : AYRISTIRICI, AYRIMLAYICI.
PARSING : AYRISTIRMA.
PARSING STRATEGY : AYRISTIRMA YONTEMI.
PART : PARCA, BOLUM.
PARTIAL : TIKEL.
PARTIAL ADD : ELDESIZ TOPLAM.
PARTIAL CARRY : TIKEL ELDE.
PARTIAL REGRESSION : TIKEL DONUS.
PARTITION : BOLUM, BOLME, KESIM.
PARTITIONED DATA SET : BOLUMLU KUTUK.
PASCAL : PASCAL DILI.
PASS : GECIS, GECMEK.
PASSIVE : EDILGIN.
PASSWORD : PAROLA.
PATCH : YAMA(-MAK).
PATCHBOARD : PANEL, BAGLAMA PANOSU.
PATH : YOL.
PATH ANALYSER?: YOL COZUMLEYICISI.
PATTERN : ORNEKLEM, ORUNTU.
PATTERN MATCHING : ORUNTU ESLENIMI.
PATTERN RECOGNITION : ORUNTU TANIMA(-SI), ORUNTU TANIMI.
PC (PRINTED CIRCUIT) : BASKI DEVRE?.
PC (PROGRAM COUNTER) : KOMUT SAYACI.
PCB (PRINTED CIRCUIT BOARD) : BASKI DEVRE KARTI.
PCM (PULSE CODE MODULATION) : VURU DUGUMU BINDIRMESI, VURU DUGUMLU BINDIRME?.
PCS (PERSONAL COMPUTING SYSTEM) : KISISEL BILGISAYAR DIZGESI.
PDC (PERIPHERAL DEVICE CONTROLLER) : CEVRESEL AYGIT DENETCISI.
PE (PARITY ERROR) : DENKLIK YANLISI, ESLIK YANLISI.
PERCENTAGE : YUZDE(-LIK).
PERFORATED : DELIKLI.
PERFORATED TAPE : DELIKLI SERIT.
PERFORATOR : SERIT DELICI.
PERFORMANCE : VERIM, BASARI, EDIM, BASARIM.
PERFORMANCE EVALUATION : BASARIM DEGERLENDIRIMI, EDIM DEGERLENDIRMESI.
PERFORMANCE MEASUREMENT : BASARI OLCUMU.
PERFORMANCE PREDICTION : BACARIM KESTIRIMI.
PERIOD : DONEM, NOKTA, DURA.
PERIODIC : CEVRIMSEL, DEVIRLI?.
PERIODICAL : DONEMSEL.
PERIPHERAL : CEVRESEL BIRIM, CEVRESEL?.
PERIPHERAL CONTROL UNIT : CEVRESEL DENETIM BIRIMI.
PERIPHERAL DEVICE CONTROLLER : SEE: PDC.
PERIPHERAL EQUIPMENT : CEVRESEL DONATI, CEVRE DONANIMI.
PERIPHERAL TRANSFER : CEVRESEL ILETIM.
PERIPHERAL UNIT : CEVRESEL BIRIM, CEVRE BIRIMI.
PERIPHERY?: CEVRE.
PERMANENT MEMORY : KALICI BELLEK.
PERMANENT VIRTUAL CIRCUIT : KALICI GORUNTU DEVRE.
PERMUTATION : DEGISIM.
PERSONAL COMPUTER : KISISEL BILGISAYAR.
PERSONAL COMPUTING SYSTEM : SEE: PCS.
PERTURBATION ANALYSIS : DUYARLILIK COZUMLEMESI.
PFR (POWER-FAIL RESTART) : GUC KESILDIGINDE YENIDEN BASLAMA.
PHASE : KESIM, EVRE.
PHASE-LOCKED OSCILLATOR : SEE: PLO.
PHRASE : DEYIM.
PHRASE-STRUCTURED : DEYIM YAPILI.
PHRASE-STRUCTURED GRAMMAR : DEYIM YAPILI GRAMER.
PHYSICAL INTERFACE : FIZIKSEL ARABIRIM.
PHYSICAL RECORD : FIZIKSEL TUTANAK, OBEK.
PIC (PRIORITY INTERRUPT CONTROLLER) : OKD, ONCELIKLI KESINTI DENETLEYICISI.
PIECEWISE : PARCA PARCA.
PIECEWISE LINEAR : PARCA PARCA DOGRUSAL.
PILOT RUNNING : PILOT GECIS?.
PIN : BACAK.
PIO (PROGRAMMABLE INPUT-OUTPUT) : PGC, PROGRAMLANIR GIRIS-CIKIS YONGASI.
PIPELINING : KUME KOMUT ISLEME.
PIT (PROGRAMMABLE INTERVAL TIMER) : PROGRAMLANIR ARALIK OLCERI.
PIXEL : GORUNTU NOKTASI.
PLA (PROGRAMMABLE LOGIC ARRAY) : PROGRAMLANIR MANTIK DEVRESI.
PL/I (PROGRAMMING LANGUAGE 1)?: PL/I DILI.
PLACE : HANE, BASAMAK?.
PLACE VALUE : BASAMAK DEGERI.
PLAN : DUZENEK(-LEMEK), TASAR(-LAMAK).
PLANE : DUZLEM.
PLANNED OVERLAY : TASARLI YERPAYLASIM.
PLL (PHASE-LOCKED LOOP) : EVREYE KILITLI DONGU.
PL/M (PROGRAMMING LANGUAGE FOR MICROPROCESSORS) : PL/M DILI.
PLO (PHASE-LOCKED OSCILLATOR) : EVREYE KILITLI SALINGAC.
PLOT : CIZIM.
PLOTTER : CIZICI.
PLUG-COMPATIBLE : UYUMLU, DEGISIR.
PLUS : ARTI.
POINT : NOKTA.
POINT-OF-SALE : SEE: POS.
POINTER : GOSTERGE.
POLISH NOTATION : LUKASIEWICZ GOSTERIMI.
POLL : OY ALMAK, TARAMAK.
POLLING : TARAMA, YOKLAMA.
POLYGONE : COKGEN.
POLYHEDRON : COKYUZLU.
POLYNOMIAL : COKTERIMLI.
POLYNOMIAL CURVE : COKTERIMLI EGRI.
POLYPHASE SORT : POLIFAZ SIRALAMASI.
POP : (YIGITTAN) CEKME(-K).
PORT : KAPI, LIMAN, PORT.
PORTABILITY : TASINABILIRLIK.
PORTABLE : TASINIR, TASINABILIR.
PORTABLE SOFTWARE : TASINIR YAZILIM.
PORTABLE STORAGE : TASINIR BELLEK.
POS (POINT-OF-SALE) : SATIS NOKTASI.
POSITION : KONUM, DURUM.
POSITIONAL NOTATION : KONUMLU GOSTERIM, KONUMSAL GOSTERIM.
POSITIONAL PARAMETER : YEREL DEGISTIRGEN.
POSITIONAL REPRESENTATION : KONUMSAL GOSTERIM.
POSITIONAL REPRESENTATION SYSTEM : KONUMSAL GOSTERIM DIZGESI.
POSITIVE : ARTI.
POSITIVE LOGIC : DUZ ESIKLI MANTIK.
POSTFIX : SONEKLI.
POSTFIX NOTATION : SONEKLI GOSTERIM, SEE: RPN.
POSTMORTEM ROUTINE : OTOPSI YORDAMI, ISSONU YORDAMI?.
POSTMORTEM DUMP : IS SONU DOKUMU.
POTENTIAL : GIZIL.
POWER : US, GUC.
POWER DOWN : DURDURMA(-K).
POWER-FAIL RESTART : SEE: PFR.
POWER FAILURE : GUC KESILME(-SI).
POWER START : GUC VERME.
POWER SUPPLY : BESLEME KAYNAGI, GUC KAYNAGI.
POWER UP : BASLATMA(-K).
POWER-UP DIAGNOSTICS : BASLATMA TANILAMASI.
PRE- : ON-.
PREPROCESSOR : ONISLEYICI.
PRE-STORAGE : ON DEPOLAMA.
PRECEDENCE : ONGENLIK.
PRECEDENCE GRAMMAR : ONCELIKLI GRAMER.
PRECEDENCE LANGUAGE : ONCELIKLI DIL.
PRECISION : DUYARLIK, HASSASLIK?.
PRECISION DEVICES : DUYARLIK AYGITLARI.
PREDEFINED PROCESS : ONTANIMLI ISLEM.
PREDICATE : ONERME, YUKLEM.
PREDICTIVE RECOGNIZER : BEKLENTISEL TANIYICI.
PREFERENCE : YEGLEME.
PREFERENCE ANALYSIS : YEGLEME COZUMLEMESI.
PREFERRED TERM : YEGLENEN TERIM.
PREFIX FORM : ONEK BICIMI.
PREFIX NOTATION : LUKASIEWICZ GOSTERIMI.
PREPROCESSOR : ONISLEYICI, ONISLEMCI.
PRESELECTION : ON SECME.
PRETRANSLATOR : ON DERLEYICI, ON CEVIRICI?.
PREVENTIVE MAINTENANCE : KORUYUCU BAKIM, ONLEYICI BAKIM.
PRIMARY : BIRINCIL.
PRIMARY GROUP : BIRINCIL KUME.
PRIMARY MEMORY : ANA BELLEK.
PRIMARY STATION : BIRINCIL DURAK.
PRIMARY STORAGE : ANA BELLEK.
PRIMARY UNIT : BIRINCIL BIRIM.
PRIME : ASAL.
PRIME NUMBER : ASAL SAYI.
PRIME PHRASE : ASAL DEYIM.
PRIMITIVE OPERATION : ILKEL ISLEM.
PRINCIPLE : ILKE.
PRINT : BASMAK.
PRINTED : BASMA?.
PRINTED CIRCUIT(-RY) : BASKI DEVRE, BASKILI DEVRE, BASMA CEVRIM.
PRINTED CIRCUIT BOARD : BASKI DEVRE KARTI.
PRINTED FORM : BASILI ORNEK?.
PRINTER : YAZICI, BASICI?.
PRINTOUT : YAZICI CIKTISI.
PRIORITY : ONCELIK.
PRIORITY INTERRUPT CONTROLLER : SEE: PIC.
PRIORITY PROCESSING : ONCELIKLI ISLEM.
PRIORITY QUEUING DISCIPLINE : ONCELIKLI KUYRUKLAMA YONTEMI?.
PRIVATE FILE : OZEL KUTUK.
PRIVATE LIBRARY : OZEL YORDAMLIK.
PRIVILIGED INSTRUCTION : OZELLIKLI KOMUT.
PROBABILISTIC : OLASILIKSAL.
PROBABILITY : OLASILIK.
PROBABILITY THEORY : OLASILIK KURAMI.
PROBABLE : OLASI.
PROBE : SONDA?, ARASTIRMAK.
PROBLEM : SORUN, CETINGE.
PROBLEM DESCRIPTION : SORUN TANIMI.
PROBLEM ORIENTED : SORUNA DONUK?.
PROBLEM ORIENTED LANGUAGE : SORUNA DONUK DIL, SORUNA YONELIK DIL.
PROCEDURAL LANGUAGE : YORDAMSAL DIL?.
PROCEDURE : YORDAM, ISLEM, YONTEM, YOL, USUL.
PROCEDURE ANALYSIS : USUL ANALIZI.
PROCEDURE ORIENTED : ISLEMSEL.
PROCEDURE ORIENTED LANGUAGE : YORDAMA YONELIK DIL.
PROCEDURE ORIENTED PROGRAMMING LANGUAGE : USULE YONELMIS PROGRAMLAMA DILI?.
PROCEEDINGS : TUTANAKLAR.
PROCESS : EYLEM, SUREC, ISLEM?.
PROCESS CONTROL : ISLEM DENETIMI, SUREC DENETIMI.
PROCESS CONTROL LANGUAGE : SUREC DENETIM DILI.
PROCESSING UNIT : ISLEM BIRIMI.
PROCESSOR : ISLEYICI.
PROCESSOR-BOUND : ISLEYICI KISITLI, CW I/O-BOUND?.
PRODUCE : URETMEK.
PRODUCT : URUN, CARPIM?.
PRODUCT FORM : CARPAN BICIMLI.
PRODUCTION : URETIM.
PRODUCTION CONTROL : URETIM DENETIMI.
PRODUCTION LANGUAGE : URETIM DILI.
PRODUCTION RULE : URETIM KURALI.
PRODUCTION TIME : URETIM SURESI.
PRODUCTIVITY : URETKENLIK, VERIMLILIK.
PROGRAM : IZLENCE(-LEMEK), TASIRGA?, PROGRAM(-LAMAK).
PROGRAM BEHAVIOUR?: PROGRAM DAVRANISI.
PROGRAM CHECKOUT : PROGRAM DENETIMI.
PROGRAM COUNTER : KOMUT SAYACI, IZLENCE SAYACI.
PROGRAM DEBUGGING : IZLENCE DUZELTME.
PROGRAM FLOW DIAGRAM : PROGRAM AKIS CIZIMI.
PROGRAM GENERATOR : PROGRAM URETECI, PROGRAM YAZAN PROGRAM?.
PROGRAM INSTRUCTION SPACE : PROGRAM KOMUT ALANI.
PROGRAM LIBRARY : YORDAMLIK.
PROGRAM MUTATION : PROGRAM?.
PROGRAM PACKAGE : PROGRAM TAKIMI?.
PROGRAM PRODUCT : PROGRAM URUNU.
PROGRAM STATUS WORD : SEE: PSW.
PROGRAM STEPS : PROGRAM ADIMLARI.
PROGRAM TAPE : PROGRAM SERIDI.
PROGRAMMABLE ARRAY LOGIC : SEE: PAL.
PROGRAMMABLE INPUT-OUTPUT : SEE: PIO.
PROGRAMMABLE INTERVAL TIMER : SEE: PIT.
PROGRAMMABLE LOGIC ARRAY : SEE: PLA.
PROGRAMMED : PROGRAMLI.
PROGRAMMED CHECK : PROGRAMLI DENETIM.
PROGRAMMER : PROGRAMCI, IZLENCECI, IZLENCELEYICI.
PROGRAMMING : PROGRAMLAMA?, IZLENCELEME.
PROGRAMMING FLOW DIAGRAM : IZLENCE AKIS CIZENEGI.
PROGRAMMING FLOWCHART : IZLENCE AKIS CIZENEGI.
PROGRAMMING LANGUAGE : PROGRAMLAMA DILI, IZLENCELEME DILI.
PROGRAMMING SYSTEM : PROGRAMLAMA DIZGESI.
PROJECT : TASARI.
PROJECT MANAGEMENT : TASARI YONETIMI.
PROJECTION : KESTIRI, KESTIRIM, IZDUSUM, PROJEKSIYON?.
PROM (PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY) : YYOB, YAZILIR YALNIZ OKUNUR BELLEK.
PROM PROGRAMMER : YYOB YAKICI.
PROOF : KANIT.
PROPAGATE : YAYMAK.
PROPAGATION DELAY : YAYILMA GECIKMESI.
PROPORTION : ORAN.
PROPORTIONAL SPACING : ORANLI ARALIKLI.
PROPOSAL : ONERI, TEKLIF.
PROTECTED FIELD : KORUNMUS ALAN.
PROTECTED LOCATION : KORUNMUS BELLEK YERI.
PROTECTION : KORUMA.
PROTECTION RING : KORUMA HALKASI.
PROTOCOL : ANLASIT, PROTOKOL.
PRUNE : BUDAMAK.
PSEUDO : SOZDE.
PSEUDO CODE : ACIKLAYICI KOD, SOZDE KOD?.
PSEUDO INSTRUCTION : SOZDE KOMUT.
PSEUDO-RANDOM NUMBER SEQUENCE : SOZDE-RASGELE SAYI DIZISI?.
PSW (PROGRAM STATUS WORD) : PROGRAM DURUM SOZCUGU.
PTP (PAPER TAPE PUNCH) : KAGIT SERIT DELICI(-SI).
PTR (PAPER TAPE READER) : KAGIT SERIT OKUYUCU(-SU).
PUBLIC FILE : GENEL KUTUK.
PUBLIC LIBRARY : GENEL YORDAMLIK.
PULSE : VURU, ATIS, DARBE.
PULSE CODE : VURU DUGUMU.
PULSE CODE MODULATION : SEE: PCM.
PULSE WIDTH MODULATION : SEE: PWM.
PULSE GENERATOR : DARBE URETECI.
PUNCH : DELGI, DELICI, DELMEK.
PUNCH POSITION : DELIK KONUMU.
PUNCH UNIT : DELICI.
PUNCH/VERIFIER : DELGI/SAGLAMA MAKINASI.
PUNCHED CARD : DELIKLI KART.
PUNCHED PAPER-TAPE : DELIKLI KAGIT SERIT.
PUNCHED TAPE : DELIKLI SERIT.
PUNCHING POSITION : DELIK YERI.
PUNCHING STATION : DELGI DURAGI.
PURGE DATE : SILME TARIHI.
PURGING : SILME.
PUSH : (YIGITA) ITME(-K).
PUSHDOWN LIST : YIGIT, SON ILK LISTE.
PUSHDOWN STORE : YIGIT BELLEK, SON ILK BELLEK.
PUSHUP LIST : KAYAN LISTE, KUYRUK?.
PWM (PULSE WIDTH MODULATION) : VURU SURESI BINDIRIMI.
QA (QUALITY ASSURANCE) : NITELIK GUVENI.
QC (QUALITY CONTROL) : NITELIK DENETIMI.
QUADRATIC : IKIL.
QUADRATIC PROGRAMMING : IKINCI DERECEDEN PROGRAMLAMA.
QUALIFIED : NITELIKLI.
QUALITY : NITELIK.
QUALITY ASSURANCE : SEE: QA.
QUALITY ASSURANCE TECHNIQUE : NITELIK GUVENI YONTEMI.
QUALITY CONTROL : SEE: QC.
QUANTIFICATION : NICELEME.
QUANTIFIER : NICELEYICI.
QUANTISE : BOLUMLEMEK.
QUANTITY : NICELIK.
QUANTIZATION : BOLUMLEME.
QUERY : SORGU.
QUERY DECOMPOSITION : SORGU PARCALAMA.
QUERY EXECUTION MONITOR : SORGU ISLEME GOZETICISI.
QUERY LANGUAGE : SORGU DILI.
QUERY OPTIMIZATION : SORGU ENIYILEME.
QUERY PROCESSING : SORGU ISLEME.
QUERY PROCESSING COST MODEL : SORGU ISLEME MAALIYET MODELI?.
QUERYING : ARAMA?.
QUESTION : SORU.
QUESTIONNAIRE : SORU KAGIDI?.
QUEUE : KUYRUK(-LAMAK).
QUEUE LENGTH : KUYRUK UZUNLUGU.
QUEUED ACCESS TECHNIQUE : KUYRUKLU ERISIM YONTEMI.
QUEUING DISCIPLINE : KUYRUKLAMA DUZENI.
QUEUING NETWORK MODEL : KUYRUKLAMA AGI MODELI.
QUEUING THEORY : KUYRUK KURAMI.
QUICK SORT : TEZSIRALAMA?.
QUOTIENT : BOLUM, BOLUNTU.
R (REGISTER) : Y, YAZAC.
R (REQUEST) : I, ISTEM.
R (RESET) : S, SIFIRLAMA(-K)?.
RACK : RAF.
RACK MOUNTABLE : RAFLIK, RAFA YERLESTIRILIR.
RADIAL TRANSFER : GIRIS-CIKIS ILETIMI.
RADIX : TABAN, SAYI TABANI, KOK.
RADIX COMPLEMENT : GERCEK TAMLAYICI.
RADIX NOTATION : TABANLI GOSTERIM, KOKSEL SAYILAMA DIZGESI?.
RADIX NUMERATION SYSTEM : KOKSEL SAYILAMA DIZGESI?.
RADIX POINT : TABAN NOKTASI, KOK AYRIMI?.
RADIX-MINUS-ONE COMPLEMENT : TABAN EKSI BIR TAMLAYICI, EKSILTILMIS KOKE TUMLEYE
RAISE AN EXCEPTION : BIR AYRICALIGI ILERI SURMEK.
RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) : REB, RASGELE ERISIMLI BELLEK (YONGASI).
RANDOM : RASGELE, GELISIGUZEL, RASSAL.
RANDOM ACCESS : RASGELE ERISIM.
RANDOM ACCESS DEVICE : RASGELE ERISIMLI AYGIT.
RANDOM ACCESS FILE : RASGELE ERISIMLI KUTUK.
RANDOM ACCESS MEMORY : SEE: RAM.
RANDOM DISTRIBUTION : RASSAL DAGILIM.
RANDOM EVENT : RASSAL OLAY.
RANDOM FILE : RASGELE (ERISIMLI) KUTUK.
RANDOM FILE ORGANIZATION : RASGELE KUTUK DUZENLEMESI.
RANDOM NUMBER : RASGELE SAYI, RASSAL SAYI?.
RANDOM NUMBER GENERATOR : RASGELE SAYI URETICISI.
RANDOM PROCESSING : RASGELE ISLEM.
RANDOM SEARCH : RASGELE ARAMA.
RANDOM SELECTION FOR SERVICE : SEE: RSS.
RANDOM VARIABLE : RASSAL DEGISKEN.
RANGE : ERIM, YAYILMA ALANI.
RANGE CONSTRAINT : ERIM KISITI.
RANK : ASAMA.
RASTER SCAN : NOKTA TARAMASI.
RATE : SIGA, HIZ?.
RATED VALUE?: ANMA DEGERI.
RATFOR (RATIONAL FORTRAN) : FORTRAN LEHCESI.
RATIO : ORAN.
RAW DATA : HAM VERI.
RDOS (REALTIME DOS) : GERCEK ZAMANLI DID.
REENTRANT : YINE GIRILIR.
READ : OKUMAK.
READ MOSTLY MEMORY : COGUKEZ OKU BELLEK.
READ ONLY MEMORY : SEE: ROM.
READ ONLY STORE : SALT OKU BELLEK?.
READ PROTECTION : OKUMADAN KORUMA.
READ TIME : OKUMA SURESI.
READ-WRITE MEMORY : YAZ-OKU BELLEK?.
READABILITY : OKUNAKLILIK.
READER : OKUYUCU.
READING : OKUMA.
READING RATE : ZAMAN HIZI?.
READING SPEED : OKUMA HIZI.
READING STATION : OKUMA DURAGI.
REAL : GERCEK, GERCEL?.
REAL ADDRESS : GERCEK ADRES.
REAL CONSTANT : GERCEL DEGISMEZ.
REAL NUMBER : GERCEL SAYI.
REAL PARAMETER : GERCEK PARAMETRE?, ARGUMAN?.
REAL STORAGE : GERCEK BELLEK.
REAL TIME : GERCEK ZAMAN.
REAL TIME CLOCK : SEE: RTC.
REAL-TIME DATA?: GERCEK ZAMAN VERISI.
REAL TIME INPUT/OUTPUT : GERCEK ZAMANLI GIRIS/CIKIS.
REAL TIME OPERATING SYSTEM : SEE: RTOS.
REAL TIME PROCESSING : GERCEK ZAMAN ISLETIMI.
REAL VARIABLE : GERCEL DEGISKEN.
REALIZATION : GERCEKLESME.
RECALL : ANMA?.
RECALL DEVICES : ANMA AYGITLARI?.
RECEIVER : ALMAC.
RECOGNITION : TANIMA.
RECOGNIZE : TANIMAK.
RECOGNIZER : TANIYICI.
RECORD : TUTANAK, KAYIT, ISLEMEK.
RECORD LAYOUT : KAYIT ACINIMI, TUTANAK GORUNUMU.
RECORD LENGTH : KAYIT UZUNLUGU, TUTANAK UZUNLUGU.
RECORDING : KAYDETME.
RECORDING DENSITY : KAYIT YOGUNLUGU.
RECORDING HEAD : YAZMA BASI.
RECORDING MODE : KAYIT SEKLI?.
RECOVERY : TOPARLANMA, DUZELME.
RECOVERY PROCEDURE : TEKRAR ELDE ETME ISLEMI.
RECOVERY ROUTINE : TOPARLANMA YORDAMI?.
RECTANGULAR COORDINATES : DIKDORTGEN BOYUTLAMALAR?.
RECURRENCE FORMULA?: OZYINELEME OZBICIMI.
RECURSION : OZYINELEME.
RECURSION FORMULA : OZYINELEME OZBICIMI.
RECURSIVE : OZYINELI.
RECURSIVE FUNCTION : OZYINELI ISLEV.
RECURSIVE PROCEDURE : OZYINELI YORDAM.
RECURSIVE PROCESS : OZYINELI ISLEM.
RECURSIVE PROGRAMMING : OZYINELI PROGRAMLAMA.
RECURSIVE SUBROUTINE : OZYINELI ALTYORDAM?.
RECURSIVITY : OZYINELILIK.
REDUCE : INDIRGE(-N)MEK.
REDUCED : INDIRGENMIS.
REDUCIBLE : INDIRGENIR.
REDUCTION : INDIRGEME.
REDUNDANCY : ARTIKLIK, FAZLALIK.
REDUNDANCY CHECK : ARTIKLIK DENETIMI.
REDUNDANT INFORMATION : ARTIK BILGI.
REED RELAY : KAMIS ROLESI.
REEL : MAKARA.
REENTRANT CODE : YINE GIRILIR KOMUT?.
REENTRANT PROGRAM : YINE GIRILIR IZLENCE?.
REFERENCE : YOLLAMA?, ILGI.
REFRESH : TAZELEME(-K).
REFRESH CIRCUITRY : TAZELEME DEVRESI.
REGENERATION : YENILEME.
REGENERATOR : YENILEYICI.
REGION : BOLGE.
REGISTER : YAZAC, SAYAC, YAZMAC.
REGISTER SELECT : YAZAC SECME HATTI.
REGRESSION : DONUS.
REGRESSION ANALYSIS : DONUS COZUMLEMESI, GERILEME COZUMLEMESI.
REGULAR : DUZENLI.
REGULATOR : DUZENLEC?.
RELATION(-SHIP) : ILISKI, BAGINTI.
RELATIONAL : ILISKISEL.
RELATIONAL ALGEBRA : ILISKISEL CEBIR.
RELATIONAL CALCULUS : ILISKISEL KALKULUS?.
RELATIONAL MODEL : ILISKISEL MODEL.
RELATIONAL OPERATOR : ILISKISEL ISLEC, ILISKI ISLECI.
RELATIVE : BAGIL, GORELI.
RELATIVE ADDRESS : GORELI ADRES.
RELATIVE ADDRESSING : GORELI ADRESLEME.
RELATIVE CODING : GORELI KODLAMA.
RELATIVE ERROR : GORELI HATA.
RELEASE : BIRAKMAK.
RELIABILITY : GUVENILIRLIK.
RELOCATABILITY : YERDEGISIRLIK.
RELOCATABLE : YERDEGISEBILIR?.
RELOCATABLE LIBRARY : YERDEGISIR YORDAMLIGI.
RELOCATABLE PROGRAM : YERDEGISIR IZLENCE.
RELOCATING LOADER : YERDEGISTIRIR YUKLEC.
RELOCATION : YERLESTIRME.
RELOCATION DICTIONARY : YER DEGISTIRME SOZLUGU, YERLESTIRME SOZLUGU?.
REMAINDER FUNCTION : ARTIK ISLEVI.
REMOTE ACCESS : UZAKTAN ERISIM.
REMOTE BATCH PROCESSING : UZAKTAN KUME ISLEM?.
REMOTE CONTROL : UZDENETIM, UZAKTAN KUMANDA.
REMOTE JOB ENTRY : SEE: RJE.
REMOTE SENSING : UZAKTAN ALGILAMA.
REMOTE STATION : UZAK DURAK.
REMOTE TERMINAL : UZAK UC.
REPAIR : ONARIM, ONARMAK.
REPEAT : YINELEMEK.
REPERTORY : DAGARCIK.
REPETITION : YINELEME.
REPLACEMENT : DEGISTIRME, YERINE KOYMA.
REPLACEMENT ALGORITHM : DEGISTIRME ALGORITMASI?.
REPLACEMENT SELECTION : SECME-YERINE KOYMA.
REPORT :*YAZANAK.
REPORT GENERATION :*YAZANAK URETIMI, RAPOR URETIMI.
REPORT PROGRAM GENERATOR : SEE: RPG.
REPRESENT : OZUMLEMEK?, GOSTERIMLEMEK.
REPRESENTATION : GOSTERIM.


Sencer's Home Software Measurement Page
sencer@hun.edu.tr
Last modified 23 Jul, 98